Abonnementsartikel

Landbrugs- og fødevareordfører Erling Bonnesen undrer sig over ny melding om at markskydning af kvæg skal stoppes.

- Markskydning har fungeret uden problemer siden geværet blev opfundet og skal have lov at fortsætte efter min mening. Jeg undrer mig meget over ny melding fra Fødevarestyrelsen om at markskydning af kvæg skal stoppes i langt de fleste tilfælde. Det forlyder, at man henviser til hygiejneregler og EU, siger Erling Bonnesen, landbrugs- og fødevareordfører for Venstre.

- Så er det bare jeg spørger: Når det hidtil har fungeret godt, mig bekendt uden problemer, hvorfor så stramme det, spørger Bonnesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den hidtidige markskydning af kvæg og andre dyr har fungeret, så dyrene nærmest ikke opdager noget, hvorimod når de skal til at bakses op i vogn eller lastbil og køres til slagter, hvilket i mange situationer vil være nærmest umuligt og tilmed give dyrene stress, så bliver det nærmest en dårligere løsning. Når der henvises til hygiejneproblemer, så må jeg bare sige, at det har jeg aldrig hørt om skulle være et problem.

Erling Bonnesen rejser sagen for Fødevareministeren.

Spørgsmål til fødevareministeren:

1. Vil fødevareministeren tage sagen om markskydning af kvæg mv. til overvejelse og behandling, herunder rette evt. nødvendig henvendelse til EU, med henblik på, at den hidtidige praksis med markskydning af kvæg mv., der har fungeret i mange år uden problemer, kan fortsætte som hidtil/tidligere ?

2. Fødevareministeren bedes redegøre for hvorfor reglerne for markskydning af kvæg mv. aktuel strammes, herunder om der er i forhold til evt. EU-regler på området er tale om minimumsregler i Danmark eller der er tale om ekstra stramme regler i Danmark, og hvordan reglerne er i Danmark i sammenligning med Tyskland, Frankrig, Polen, Litauen og Bulgarien?