De danske mælkeproducenter er hårdt pressede af den stigende produktion af mælk på verdensplan, efter at kvotesystemet er ophævet. Men de skal ikke vente hjælp fra Christiansborg med at genindføre konkurrencebegrænsende tiltag:

- Vi er i Venstre og regeringen klar over, at der er tale om en alvorlig situation. Men vi er i gang med at implementere landbrugs- og fødevarepakken med fokus på en generel forbedring af ramme- og konkurrencevilkårene for landbruget. Det vil også komme mælkeproducenterne til gode. Dertil kommer vores bestræbelser på at afskaffe PSO-afgiften, og samtidig vil vi afsøge nye markeder for vore fødevarer. Når nogle markeder går ned, er der ofte andre døre, som åbner sig, siger Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen til Maskinbladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En af udfordringerne for de danske landmænd er, at politikerne gennem mange år har indført regler, der stiller de danske producenter bagest i køen

Mette Bock, fødevareordfører i Liberal Alliance.

Sorte tal efterlyses

Han henviser i øvrigt til, at der i årevis har været bestræbelser på at afskaffe mælkekvoterne, og at det nu er lykkedes:

- Vi har så hørt røster med ønsker om nye mælkekvoter, men der skal vi være opmærksomme på, at vi ikke kan styre mælkeproduktionen på verdensplan. Derfor handler det i udgangspunktet om at forbedre konkurrencevilkårene, så vi kan få sorte tal på bundlinien i bedrifterne. Problemet er, at der er ikke ens konkurrencevilkår for danske og udenlandske landmænd. De danske landmænd er stillet i en ringere situation, end mange af deres kolleger i andre lande, og det skal der rettes op på, siger Erling Bonnesen.

Markedsøkonomi

Liberal Alliances ordfører Mette Bock forstår godt mælkeproducenternes klageråb, men på den anden side er det efter hendes mening en omkostning ved afreguleringen af markedet:

- Når man bevæger sig mod et mere markedsstyret system, vil der komme en periode, hvor der produceres mere, og det påvirker priserne i nedadgående retning. Så producerer man endnu mere for at holde indtægterne oppe, og dermed kommer man til at producere mere, end markedet kan bære. Der vil være en overgangsperiode, til markedet finder en balance, og det er selvfølgelig for den konkrete mælkeproducent en meget hård omstilling, men det er den rette vej at gå, og jeg håber på, at man går samme vej andre steder inden for landbruget mod med mindre overstatslig styring, færre tilskud og mere markedsdrevet, siger Mette Bock til Maskinbladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfordringer

Hun understreger behovet for, at danske landmænd får mere lige forhold med dem, de skal konkurrere mod, og siger:

- En af udfordringerne for de danske landmænd er, at politikerne gennem mange år har indført regler, der stiller de danske producenter bagest i køen, når det gælder konkurrencen i forhold til de nære markeder. Der kan vi gøre noget. Jeg har svært ved at se, hvad vi kan gøre for mælkeproducenterne her og nu, men vi vil lytte til, hvad der må være af gode forslag. Det må bare ikke sende pendulet den anden vej med mere statsstøtte og regulering. Det er den gale vej og en skrue i nedadgående retning.