På Global Organic Farmer-uddannelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole bliver eleverne sendt i praktik et sted, hvor mange ting ikke er som i lille Danmark.

Efter et afsluttet HG-forløb, der havde til formål at ruste os til i fremtiden selv at kunne afsætte en større andel af de varer, vi producerer, nåede vi på Global Organic Farmer-uddannelsen midt i januar til et af uddannelsens særlige karakteristika - nemlig det fire uger lange, tilrettelagte praktikforløb i Tanzania. Som det fremgår af uddannelsens navn, er global fødevareproduktion netop sigtet med uddannelsen, og på nuværende tidspunkt står mange elever derfor, efter de seneste 20 ugers skoleophold, på spring til at skulle ud i praktik forskellige steder i verden.

Således er et af formålene med turen at præsentere os elever for de kulturforskelle, man vil møde i det øjeblik, man befinder sig i et andet land, og ikke blot er turist, men skal fungere og interagere i et lokalsamfund med helt andre normer og standarder, end vi er vant til i Danmark. Ydermere har de fleste elever i forvejen begrænset erfaring med landbrug generelt, og et andet formål er derfor at give os mulighed for at udfolde os i et miljø, hvor det ikke kun er hovedet, men også hænderne, der er brug for. Endelig ligger der også et perspektiv i den øvelse, det giver at skulle navigere i grupper og opnå resultater til det fælles bedste. Her lærer man både noget om gruppedynamikker og om sig selv.

Håndelag og samarbejde

I praksis har vores base på turen været en ejendom, som tilhører skolens forstander Morten Erbs' forældre, og som ligger i landsbyen Ngulelo nær Arusha. De cirka 40 elever blev delt op i fire hold, der hver havde en aktivitet tre dage af gangen. For eksempel blev der etableret et mindre husdyrhold med to malkekøer og en ged med kid. Således fik et hold ansvaret for at malke dyrene (med hånd!) og skaffe grovfoder - som vel at mærke ikke bestod af græs- og majsensilage, men derimod løvfoder af bananblade og -stammer, der skulle bæres ned fra plantagen på det nærliggende bjerg. Mælken blev brugt i køkkenet, hvor et andet hold sørgede for at lave mad til hele resten af flokken tre gange dagligt. Desuden lavede et såkaldt demo-hold forskellige projekter på stedet, blandt andet stald og inventar til dyrene, drivhus og kompost med mere. Endelig var et af holdene af sted på ekskursion til gårde i lokalområdet.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind