Mandag

27. april 2015

2 m/s Syd / sydvest
Syd / sydvest
1 °C Ukendt
Ukendt

Lokale urter overfløddiggør importeret fodertilskud

Med den rigtige blanding af urter i grovfoderet til køerne kan økologiske landmænd dække dyrenes behov for mineraler og vitaminer med hjemmedyrket foder og derved undgå at indkøbe tilskudsblandinger.

Økologiske malkekøer kan se frem til bæredygtigt foder dyrket lokalt.

Det er ikke altid nemt for økologiske mælkeproducenter at indfri ønsket om, at så meget som muligt af køernes foder stammer fra danske marker. Særligt ikke, hvis køernes behov for protein, vitaminer og mineraler skal opfyldes fuldt ud med danske, økologiske produkter.

Men der er hjælp på vej. Det skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet på fakultetets hjemmeside.

Undersøgelser foretaget af forskere fra DJF har set på, om man ved at bruge hjemmedyrkede grovfodermidler med et højt naturligt indhold af vitaminer og mineraler kan dække køernes behov for disse næringsstoffer i økologisk mælkeproduktion.

Resultaterne er lovende og den nye viden kan bringe de økologiske køer et skridt nærmere den totalt hjemmedyrkede foderration.

- I forsøget var det muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til malkekøerne i forhold til fodernormen. Fodringsstrategien var ligeså god eller bedre for køernes foderoptagelse, mælkeproduktion og reproduktion end en traditionel økologisk strategi med tilskud af vitaminer og mineraler, siger seniorforsker Jakob Sehested fra Institut for Husdyrbiologi og -sundhed ved DJF.

Iblander cikorier, vejbred og lucerne

Mange økologiske landmænd løber ind i problemer på grund af stærkt begrænsede muligheder for at indkøbe økologiske tilskudsblandinger. Forskerne udarbejdede derfor en foderstrategi, i hvilken grovfoderet kan forsyne køerne med de nødvendige mineraler og vitaminer.

Den hjemmedyrkede forsyning af vitaminer og mineraler blev klaret ved at grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af græs, kløver, cikorier, vejbred og lucerne. Denne blanding blev sammenlignet med en traditionel økologisk fodring, hvor grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af majshelsæd, byg-/ærtehelsæd, græs og kløver suppleret med vitamin- og mineraltilskud.

Resultaterne viste, at køerne på den hjemmedyrkede forsøgsblanding havde fuldt ud ligeså god en sundhed og produktion som køerne på den traditionelle økologiske fodringsstrategi.

Tags

Læs denne artikel på dit foretrukne medie

Maskinbladet udkommer på alle platforme og medier
  • Computer
  • Tablet
  • Smartphone
  • Nyhedsbrev
  • Print

Hent vores app til din tablet eller smartphone i App Store, Google Play eller Windows Phone Market, under navnet "Maskinbladet".

Kommentarer

Debatten på maskinbladet.dk er fri, men hold venligst en sober tone og undlad personangreb.
Gå efter bolden - ikke efter manden.
Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes af redaktionen.
Udvalgte artikler

Et glimt af fortiden

Et glimt af fortiden

23.04.15 | 11:39 |

?

Gamle nyheder er ikke nødvendigvis uinteressante - specielt ikke når der er tale om rigtigt gamle traktorer og entreprenørmaskiner.

Kvoter for kvælstoftab skal kunne handles

Kvoter for kvælstoftab skal kunne handles

23.04.15 | 11:15 |

?

Et hold forskere fra Københavns Universitet har fundet frem til, at handel med kvoter for kvælstoftab ville skabe vækst i indtjeningen.

Landets mest mobile halmsnitter

Landets mest mobile halmsnitter

23.04.15 | 08:58 |

?

Fingerfærdighed, teknisk snilde og opfindsomhed har gjort Thomas Sørensen til en populær herre, når der skal snittes halm til sengebåse og foder.

Forskere: Økologi er samfundsnyttig Schweizerkniv

Forskere: Økologi er samfundsnyttig Schweizerkniv

23.04.15 | 09:23 |

?

På en konference på Christiansborg præsenterede Danmarks førende økologi-forskere i går de foreløbige resultater af et stort kortlægnings-arbejde af økologiens samfundsværdi.

Gæmelke: Globaliseringen kan køre landbruget over

Gæmelke: Globaliseringen kan køre landbruget over

23.04.15 | 08:17 |

?

Reglerne gør det for besværligt at konkurrere med udlandet, mener den tidligere præsident for Landbrugsrådet.