Torsdag

30. juli 2015

4 m/s Vest
Vest
17 °C Delvis skyet
Delvis skyet

Lokale urter overfløddiggør importeret fodertilskud

Med den rigtige blanding af urter i grovfoderet til køerne kan økologiske landmænd dække dyrenes behov for mineraler og vitaminer med hjemmedyrket foder og derved undgå at indkøbe tilskudsblandinger.

Økologiske malkekøer kan se frem til bæredygtigt foder dyrket lokalt.

Det er ikke altid nemt for økologiske mælkeproducenter at indfri ønsket om, at så meget som muligt af køernes foder stammer fra danske marker. Særligt ikke, hvis køernes behov for protein, vitaminer og mineraler skal opfyldes fuldt ud med danske, økologiske produkter.

Men der er hjælp på vej. Det skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet på fakultetets hjemmeside.

Undersøgelser foretaget af forskere fra DJF har set på, om man ved at bruge hjemmedyrkede grovfodermidler med et højt naturligt indhold af vitaminer og mineraler kan dække køernes behov for disse næringsstoffer i økologisk mælkeproduktion.

Resultaterne er lovende og den nye viden kan bringe de økologiske køer et skridt nærmere den totalt hjemmedyrkede foderration.

- I forsøget var det muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til malkekøerne i forhold til fodernormen. Fodringsstrategien var ligeså god eller bedre for køernes foderoptagelse, mælkeproduktion og reproduktion end en traditionel økologisk strategi med tilskud af vitaminer og mineraler, siger seniorforsker Jakob Sehested fra Institut for Husdyrbiologi og -sundhed ved DJF.

Iblander cikorier, vejbred og lucerne

Mange økologiske landmænd løber ind i problemer på grund af stærkt begrænsede muligheder for at indkøbe økologiske tilskudsblandinger. Forskerne udarbejdede derfor en foderstrategi, i hvilken grovfoderet kan forsyne køerne med de nødvendige mineraler og vitaminer.

Den hjemmedyrkede forsyning af vitaminer og mineraler blev klaret ved at grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af græs, kløver, cikorier, vejbred og lucerne. Denne blanding blev sammenlignet med en traditionel økologisk fodring, hvor grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af majshelsæd, byg-/ærtehelsæd, græs og kløver suppleret med vitamin- og mineraltilskud.

Resultaterne viste, at køerne på den hjemmedyrkede forsøgsblanding havde fuldt ud ligeså god en sundhed og produktion som køerne på den traditionelle økologiske fodringsstrategi.

Kommentarer

Debatten på maskinbladet.dk er fri, men hold venligst en sober tone og undlad personangreb.
Gå efter bolden - ikke efter manden.
Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes af redaktionen.Tags


Læs denne artikel på dit foretrukne medie

Maskinbladet udkommer på alle platforme og medier
  • Computer
  • Tablet
  • Smartphone
  • Nyhedsbrev
  • Print

Hent vores app til din tablet eller smartphone i App Store, Google Play eller Windows Phone Market, under navnet "Maskinbladet".Udvalgte artikler

Agco hårdt ramt af valutaudsving

Agco hårdt ramt af valutaudsving

28.07.15 | 14:57 |

?

Agco har også i andet kvartal 2015 oplevet et drastisk fald i omsætningen, som dels skyldes et fald i salget og dels ufordelagtige kursudsving på valuta.

BL: Alle skal bidrage til at få stoppet overløb

BL: Alle skal bidrage til at få stoppet overløb

28.07.15 | 11:48 |

?

Stort set hver dag ledes urenset spildevand ud i det danske vandmiljø til stor skade for dyre- og planteliv. Der er ikke styr på omfanget af udledningen, men Bjarne Nigaard opfordrer til, at man får taget fat på problemet.

Ny forening for fåreavlere

Ny forening for fåreavlere

28.07.15 | 10:31 |

?

En ny forening vil samle fåreavlere fra hele landet.

Lodsejere bør bekæmpe rynket rose

Lodsejere bør bekæmpe rynket rose

28.07.15 | 09:56 |

?

Rynket rose, eller hybenrose som den også kaldes, spreder sig voldsomt langs de danske kyster. Det håber Agri Nord og Vesthimmerlands Kommune, at lodsejerne vil være med til at gøre noget ved.

Bestil afhentning af døde dyr fra din smartphone

Bestil afhentning af døde dyr fra din smartphone

28.07.15 | 08:54 |

?

Daka SecAnim har udviklet en app til afhentning af døde dyr i dansk landbrug og dyreerhverv. Målet er nemmere bestilling, bedre kundeservice og samtidigt at værne om sikkerheden.