Torsdag

2. april 2015

4 m/s Vest
Vest
1 °C Delvis skyet
Delvis skyet

Lokale urter overfløddiggør importeret fodertilskud

Med den rigtige blanding af urter i grovfoderet til køerne kan økologiske landmænd dække dyrenes behov for mineraler og vitaminer med hjemmedyrket foder og derved undgå at indkøbe tilskudsblandinger.

Økologiske malkekøer kan se frem til bæredygtigt foder dyrket lokalt.

Det er ikke altid nemt for økologiske mælkeproducenter at indfri ønsket om, at så meget som muligt af køernes foder stammer fra danske marker. Særligt ikke, hvis køernes behov for protein, vitaminer og mineraler skal opfyldes fuldt ud med danske, økologiske produkter.

Men der er hjælp på vej. Det skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet på fakultetets hjemmeside.

Undersøgelser foretaget af forskere fra DJF har set på, om man ved at bruge hjemmedyrkede grovfodermidler med et højt naturligt indhold af vitaminer og mineraler kan dække køernes behov for disse næringsstoffer i økologisk mælkeproduktion.

Resultaterne er lovende og den nye viden kan bringe de økologiske køer et skridt nærmere den totalt hjemmedyrkede foderration.

- I forsøget var det muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til malkekøerne i forhold til fodernormen. Fodringsstrategien var ligeså god eller bedre for køernes foderoptagelse, mælkeproduktion og reproduktion end en traditionel økologisk strategi med tilskud af vitaminer og mineraler, siger seniorforsker Jakob Sehested fra Institut for Husdyrbiologi og -sundhed ved DJF.

Iblander cikorier, vejbred og lucerne

Mange økologiske landmænd løber ind i problemer på grund af stærkt begrænsede muligheder for at indkøbe økologiske tilskudsblandinger. Forskerne udarbejdede derfor en foderstrategi, i hvilken grovfoderet kan forsyne køerne med de nødvendige mineraler og vitaminer.

Den hjemmedyrkede forsyning af vitaminer og mineraler blev klaret ved at grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af græs, kløver, cikorier, vejbred og lucerne. Denne blanding blev sammenlignet med en traditionel økologisk fodring, hvor grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af majshelsæd, byg-/ærtehelsæd, græs og kløver suppleret med vitamin- og mineraltilskud.

Resultaterne viste, at køerne på den hjemmedyrkede forsøgsblanding havde fuldt ud ligeså god en sundhed og produktion som køerne på den traditionelle økologiske fodringsstrategi.

Tags

Læs denne artikel på dit foretrukne medie

Maskinbladet udkommer på alle platforme og medier
  • Computer
  • Tablet
  • Smartphone
  • Nyhedsbrev
  • Print

Hent vores app til din tablet eller smartphone i App Store, Google Play eller Windows Phone Market, under navnet "Maskinbladet".

Kommentarer

Debatten på maskinbladet.dk er fri, men hold venligst en sober tone og undlad personangreb.
Gå efter bolden - ikke efter manden.
Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes af redaktionen.
Udvalgte artikler

L&F: 2015 bliver året, hvor vi lægger krisen bag os

L&F: 2015 bliver året, hvor vi lægger krisen bag os

31.03.15 | 09:39 |

?

Cheføkonom hos Landbrug & Fødevarer spår, at landbruget kan lægge krisen bag sig i 2015. Han minder dog samtidig om, at kvalificeret arbejdskraft er nødvendig for vækst.

Halekupering ændrer nerveenderne i grisens hale

Halekupering ændrer nerveenderne i grisens hale

31.03.15 | 08:38 |

?

Når grise får kuperet deres haler udvikles der fortykkede nerveender, hvor nerven er skåret over. Disse ændringer kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger.

Tre millioner kubikmeter luft på vej til Thailand

Tre millioner kubikmeter luft på vej til Thailand

30.03.15 | 15:03 |

?

Ikke mindre end 50 store blæsere fyldte indkørslen hos Løkkes Maskinfabrik A/S i dag. Blæserne, der tilsammen yder tre millioner kubikmeter luft i timen, er på vej til Thailand.

EU: Græsudlæg i vintersæd tæller med som miljøfokusområde

EU: Græsudlæg i vintersæd tæller med som miljøfokusområde

30.03.15 | 15:28 |

?

Ny udmelding fra EU-kommissionen betyder, at græsudlæg i vinterafgrøder på linje med udlæg i vårafgrøder også kan tælle med som miljøfokusområde.

Mælkeproducenter skal betale superafgift i tre rater

Mælkeproducenter skal betale superafgift i tre rater

30.03.15 | 13:56 |

?

Den danske regering har besluttet at de danske mælkeproducenter kan gøre brug af EU's rateordning til betaling af den såkaldte "superafgift".