Lørdag

10. oktober 2015

1 m/s Øst / sydøst
Øst / sydøst
8.9 °C Mest skyet
Mest skyet

Lokale urter overfløddiggør importeret fodertilskud

Med den rigtige blanding af urter i grovfoderet til køerne kan økologiske landmænd dække dyrenes behov for mineraler og vitaminer med hjemmedyrket foder og derved undgå at indkøbe tilskudsblandinger.

Økologiske malkekøer kan se frem til bæredygtigt foder dyrket lokalt.

Det er ikke altid nemt for økologiske mælkeproducenter at indfri ønsket om, at så meget som muligt af køernes foder stammer fra danske marker. Særligt ikke, hvis køernes behov for protein, vitaminer og mineraler skal opfyldes fuldt ud med danske, økologiske produkter.

Men der er hjælp på vej. Det skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet på fakultetets hjemmeside.

Undersøgelser foretaget af forskere fra DJF har set på, om man ved at bruge hjemmedyrkede grovfodermidler med et højt naturligt indhold af vitaminer og mineraler kan dække køernes behov for disse næringsstoffer i økologisk mælkeproduktion.

Resultaterne er lovende og den nye viden kan bringe de økologiske køer et skridt nærmere den totalt hjemmedyrkede foderration.

- I forsøget var det muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til malkekøerne i forhold til fodernormen. Fodringsstrategien var ligeså god eller bedre for køernes foderoptagelse, mælkeproduktion og reproduktion end en traditionel økologisk strategi med tilskud af vitaminer og mineraler, siger seniorforsker Jakob Sehested fra Institut for Husdyrbiologi og -sundhed ved DJF.

Iblander cikorier, vejbred og lucerne

Mange økologiske landmænd løber ind i problemer på grund af stærkt begrænsede muligheder for at indkøbe økologiske tilskudsblandinger. Forskerne udarbejdede derfor en foderstrategi, i hvilken grovfoderet kan forsyne køerne med de nødvendige mineraler og vitaminer.

Den hjemmedyrkede forsyning af vitaminer og mineraler blev klaret ved at grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af græs, kløver, cikorier, vejbred og lucerne. Denne blanding blev sammenlignet med en traditionel økologisk fodring, hvor grovfoderet bestod af en ensilerede blanding af majshelsæd, byg-/ærtehelsæd, græs og kløver suppleret med vitamin- og mineraltilskud.

Resultaterne viste, at køerne på den hjemmedyrkede forsøgsblanding havde fuldt ud ligeså god en sundhed og produktion som køerne på den traditionelle økologiske fodringsstrategi.

Kommentarer

Debatten på maskinbladet.dk er fri, men hold venligst en sober tone og undlad personangreb.
Gå efter bolden - ikke efter manden.
Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes af redaktionen.Tags


Læs denne artikel på dit foretrukne medie

Maskinbladet udkommer på alle platforme og medier
  • Computer
  • Tablet
  • Smartphone
  • Nyhedsbrev
  • Print

Hent vores app til din tablet eller smartphone i App Store, Google Play eller Windows Phone Market, under navnet "Maskinbladet".


Dagens mest læste


Udvalgte artikler

Ingen sammenhæng mellem kvælstofbalance og -udvaskning

Ingen sammenhæng mellem kvælstofbalance og -udvaskning

08.10.15 | 07:52 | ?

I forsøg med reduceret jordbearbejdning og pløjning kunne kvælstofudvaskningen ikke forudsiges ud fra beregnede kvælstofbalancer.

MRSA-indsats skal kigges efter i sømmene

MRSA-indsats skal kigges efter i sømmene

08.10.15 | 07:38 | ?

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder eftersyn af MRSA-indsats i ministeriet på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen.

Sømmet i bund - Fartgrænsen for traktorer stiger med 33 procent

Sømmet i bund - Fartgrænsen for traktorer stiger med 33 procent

07.10.15 | 15:07 | ?

Regeringen vil give landbruget en hjælpende hånd, når traktorer fremover skal have lov til at køre 40 kilometer i timen på landevejene i stedet for de nuværende 30 kilometer i timen.

Landboformand: Befriende åbningstale fra Lars Løkke

Landboformand: Befriende åbningstale fra Lars Løkke

07.10.15 | 15:52 | ?

Formande for Sønderjysk Landboforening er begejstret efter statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale til Folketinget i går.

L&F: Det Økonomiske Råd ser for lyst på eksporten

L&F: Det Økonomiske Råd ser for lyst på eksporten

07.10.15 | 14:03 | ?

Landbrug & Fødevarer ser en række negative tendenser i verdensøkonomien og forudser derfor lavere vækst end Det Økonomiske Råd.