Stabilitet i fodringen er med til at holde immunforsvaret oppe - og dermed har det også stor betydning for yversundheden.

"Køer elsker stabilitet". Det er et ofte udtalt mantra blandt rådgivere og kvægbønder. Variation i daglig næringsstoftildeling kan give udfordringer både i forhold til køernes generelle sundhedsstatus og yversundhed - uanset om det skyldes upræcis fodring eller køernes mulighed for at sortere i fuldfoderrationen.

For at opnå en stabil og ensartet tildeling af næringsstoffer til køerne hver dag, skal det derfor sikres, at fuldfoderet blandes præcist, og således at køerne ikke kan sortere i rationen.

...det er svært at finde entydige svar på, om enkelte fodermidler er gode eller ej i forhold til yversundhed...

Med det ene følger det andet

En af de store udfordringer, når vi ser på yversundheden, er mastitis. Mastitis kommer som udgangspunkt fra infektion af bakterier i yveret. Disse bakterier kan deles i to grupper: miljøbetingede og smitsomme bakterier.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind