Nyheder

Få et bedre foderforbrug hos dine slagtesvin med ConverMax

25. jan. | Indrykket af 3S a/s

Omkring 2 millioner slagtesvin har de seneste 8 måneder fået ConverMax®, hvilket har sparet den europæriske svineproduktion for 19.200.000 kg foder.

Del artiklen:

Ved en produktion på 10.000 slagtesvin om året betyder det en besparelse på godt 120.000 kg foder hvoraf de 15 % vil være besparelse i proteinkilder – oftest soya.

Foderudgifterne udgør 60 – 70 % af de samlede udgifter til slagtesvin. En række europæiske forsøg har slået fast at ConverMax® sænker foderforbruget hos slagtesvinene. Forsøgene har påvist en reduktion af foderforbruget på -0,12 kg foder pr kg tilvækst, samt en højere daglig tilvækst på +18 g/d. Reduktionen af foderforbruget svarer til godt 12,5 kg foder pr produceret slagtesvin.

Forsøg med ConverMax® i Danmark har understøttet de Europæiske afprøvninger, mht. foderforbruget med en forbedring på op mod 0,24 FE/kg tilvækst til slagtesvin, ConverMax® er henholdvis tildelt fra 50 og 65 kg levende vægt frem til slagt. Af grafen ovenfor fremgår det at fire besætninger har reduceret deres foderforbrug efter tildeling af ConverMax®. De orange søjler viser foderforbruget på hhv. Kontrolblanding og ConverMax®, mens de grønne søjler viser reduktionen i foderforbruget for hver enkelt besætning. 

Figur 1 Forbedret foderforbrug ved tildeling af ConverMax. Tildeling af ConverMax påbegyndt ved 65 kg for besætning 1 og 2, men 50 kg for besætning 3 og 4. Alle besætninger benytter vådfoder undtagen besætning 1

ConverMax®,  består af en unik blanding af planteekstrakter og mineraler, som har to overordnede virkningsmekanismer;

1. ConverMax® påvirker en bestemt neurotransmitter i hjernen (GABA) som påvirker den hormonelle respons således at der frigives mere melatonin, som er kendt som søvnhormonet, og mindre adrenalin, som vi kender som kamphormonet. Det gør dyrene mere rolige, hvoraf det følger at de bruger mindre energi. 

2. ConverMax® har en direkte påvirkning af produktionen af frie radikaler, hvor tilsætning af ConverMax sikrer dyrene antioxidanter, som sænker den oxidative stress hos dyrene, hvilket øger udnyttelsen af foderet. 

ConverMax® iblandes fuldfoder med 2 kg /T fra 75 kg kropsvægt eller alternativt fra indsættelse i slagtesvinestalden. Med henblik på at forbedre foderforbruget og sikre en øget dyrevelfærd. ConverMax® er videnskabeligt understøttet og er testet under en lang række forskellige forhold i kommercielle besætninger. 

For at høre mere om mulighederne for at implementere ConverMax® hos dine slagtesvin, så kontakt 3S, som forhandler produktet.


Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame