Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

3 X krone til Terndrup maskinstation

4. jun. 2016 | Indrykket af Terndrup Maskinstation

Terndrup maskinstation har til i år købt en Krone Big X 700 Finsnitter

Del artiklen:

Terndrup maskinstation har til i år købt en Krone Big X 700 Finsnitter med div udstyr, udbyttemåler, tørstofmåler, med mulighed for tilsætning af ensilerings middel Derudover har vi købt helsædsbord og 12 rækkers majs bord

Krone Rundballe Presser med indpakker.

Mulighed for og snitte rundballen evt kun halvdelen af knivene. Ring for priser vi kommer gerne og presser dit græs/halm og evt. samler det sammen

Krone Big M 420 selvkørende skårlægger med mulighed for græsset lægges på skår ved hjælp af krones sneglsystem på big M klar til evt. rundballepresseren.

Stor gødningsbesparelse med Kvernelands Pudama majssåmaskine

Stor gødningsbesparelse med Kvernelands Pudama majssåmaskine

02.10

Flere søger mod mere udnyttelse af egen gylle

Flere søger mod mere udnyttelse af egen gylle

Politiet advarer: Pas på dieseltyve

Politiet advarer: Pas på dieseltyve

07.52

På Gram Slot står mejetærskeren for ukrudtsbekæmpelsen

På Gram Slot står mejetærskeren for ukrudtsbekæmpelsen

03.09

Mens de fleste høstede på fuld knald, måtte andre

Mens de fleste høstede på fuld knald, måtte andre "nøjes" med rapssåning

02.15

Grubbesåning af raps bliver mere og mere populær

Grubbesåning af raps bliver mere og mere populær

Samling af sten fra marken er blevet maskinstationsarbejde

Samling af sten fra marken er blevet maskinstationsarbejde

06.07

Døgnbemandet snitterhold sørger for græs til proteinfabrik

Døgnbemandet snitterhold sørger for græs til proteinfabrik