Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Profil

MT Landbrugsservice

Vi er to unge drenge, der kan udføre alt slags arbejde både i marken og i stalden. Vi gør meget i stensamling, men vi kan også køre som traktorfører og lave div. markarbejde med eller uden GPS.

Vi har traktorkørekort.

Opgaver

 • Gylleudbringning
 • Staldgødning
 • Jordbearbejdning
 • Såning
 • Planteværn og ukrudtsbekæmpelse
 • Grovfoder håndtering
 • Handelsgødning og Kalkspredning
 • Høst af korn og frø
 • Halmhåndtering
 • Vintertjeneste
 • Diverse opgaver

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter