Profil

Morsø Maskinstation

Morsø Maskinstation henvender sig primært til egnens landmænd med den højeste expertice og teknologi til mark og stald. Entreprenør arbejde udføres også i mindre grad med gummiged og rendegraver.

Opgaver

  • Gylleudbringning
  • Staldgødning
  • Jordbearbejdning
  • Grovfoder håndtering
  • Læhegnspleje og skovarbejde
  • Høst af korn og frø
  • Vintertjeneste
  • Kloakspuling og slamsugning

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame