Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Big Foot dæk letter skovarbejdet ved Brdr Willemoes Skovswervice

14. jun. 2019 | Indrykket af Brdr. Willemoes Skovservice

Lige nu forbereder skovbranchen sig på et vådt efterår.

Del artiklen:

Ved Brdr Willemoes ser de løbende på, hvordan maskinerne kan optimeres så de kan køre i skoven med mindst muligt marktryk, og har netop monteret Big Foot dæk på deres udkørselsmaskine.

Vejret har været på alles læber i den seneste tid, og med de udsving, der har været i vejret, er det meget forståeligt. Fra et 2017 med et meget vådt efterår over til en kold afslutning på vinteren, hvilket så gik direkte over i sommer. Dette har skabt lidt udfordringer i flere brancher, ikke mindst i skoven. Det tørre forår har gjort det muligt for skoventreprenøren at løse opgaver, som ellers ikke kunne lade sig gøre pga. mængden af regn, men de forbereder sig på mere regnfulde tider.

”Jeg må indrømme at vejrudsigten sidder med ved planlægningsbordet når opgaverne skal fordeles” siger Bjørn Willemoes, som er daglig leder af Brdr Willemoes Skovservice. ”Selvom foråret har været godt for os, ruster vi os til en sensommer og efterår med en del regn, og er nødt til løbende at se på hvilke muligheder, vi har for at optimere maskinerne. For at kunne konkurrere på markedet er effektivitet nødvendigt, og dermed det store maskineri, som desværre ofte ødelægger skovbunden.”

Brdr Willemoes Skovservice udvikler og tilpasser løbende deres maskiner og opgaver til de klimaændringer, som er over os. For nyligt har firmaets udkørselsmaskine fået monteret brede dæk på 940 mm, også kaldet Big Foot dæk. Dækkene fylder næsten en tredjedel af maskinens totalbredde, og skåner derved skovbunden med et lavere marktryk.

”Vi forsøger også at løse opgaverne på tidspunkter, hvor færdslen i skoven er mest skånsom for arealerne” fortsætter Bjørn Willemoes.

Et af firmaets tiltag i den forbindelse er, at udføre udtynding i læhegn lige efter markerne er blevet høstet. Fordelen ved at tynde i læhegnene på dette tidspunkt, er at komme på et tidspunkt, hvor vejret oftest tillader færdsel med store maskiner. Samtidig kan bønderne få løst opgaven ind imellem høst og såning af vintersæd. Træerne som fældes bliver hugget til flis og leveret til de nærliggende varmeværker.

Maskinparken består desuden også af to grenknusere på bælter. Grenknusere er ellers ofte traktormonterede og dækker store arealer på kort tid, men dette er kun hvis terrænet tillader det. Med bælteknuserne Raptor 300 og Raptor 800, kan der arbejdes i meget bløde terræn med store hældninger, og stadig opretholde effektiviteten.

Stor gødningsbesparelse med Kvernelands Pudama majssåmaskine

Stor gødningsbesparelse med Kvernelands Pudama majssåmaskine

02.10

Flere søger mod mere udnyttelse af egen gylle

Flere søger mod mere udnyttelse af egen gylle

Politiet advarer: Pas på dieseltyve

Politiet advarer: Pas på dieseltyve

07.52

På Gram Slot står mejetærskeren for ukrudtsbekæmpelsen

På Gram Slot står mejetærskeren for ukrudtsbekæmpelsen

03.09

Mens de fleste høstede på fuld knald, måtte andre

Mens de fleste høstede på fuld knald, måtte andre "nøjes" med rapssåning

02.15

Grubbesåning af raps bliver mere og mere populær

Grubbesåning af raps bliver mere og mere populær

Samling af sten fra marken er blevet maskinstationsarbejde

Samling af sten fra marken er blevet maskinstationsarbejde

06.07

Døgnbemandet snitterhold sørger for græs til proteinfabrik

Døgnbemandet snitterhold sørger for græs til proteinfabrik