Automatisk oplæsning:

Kontroltests af foderblandinger

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Får man det foder, man betaler for? Det spørgsmål prøver Seges at svare på. Hvert år undersøger Seges Svineproduktion udvalgte foderblandinger for at dokumentere, hvilke blandinger, der giver størst værdi.

I år har en diskussion af mineralblandinger givet anledning til at afprøve indholdet, skriver Seges i en pressemeddelelse.

- Det kan ofte være svært at gennemskue, om der rent faktisk er det lovede i foderet. Derfor undersøger Seges Svineproduktion hvert år foderfirmaernes blandinger ved at gennemføre en kontrolrunde og en firmaafprøvning, skriver Seges Svineproduktion.

I kontrolrunden analyseres foderet i et laboratorie, mens det i firmaafprøvningen testes på grise. I år er det dog lidt anderledes, da det, der testes, ikke er almindelige foderblandinger, men i stedet mineralblandinger.

For at kunne teste mineralblandingerne har Seges Svineproduktion indhentet dem igennem en konsulent. Han har sat dem i licitation, ud fra en sammensat foderblanding, der har været ens for de deltagende mineralfirmaer.
Derefter er mineralerne leveret til en griseproducent, hvor de er blevet afhentet.

- I vores kontrolrunder og firmaafprøvninger gør vi meget ud af, at firmaerne ikke ved, at vi tester deres blanding. På den måde sikrer vi os, at de ikke ændrer på produktionen til formålet. Derfor kan vi også roligt konkludere på de mulige forskelle, vi måtte finde i sammenligningen mellem analyseresultaterne og det, der står på foderets indlægsseddel, fortæller Tina Sørensen, konsulent hos Seges Svineproduktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fire firmaer på markedet

Der er fire firmaer på markedet, hvis mineralblandinger er med i dette års firmaafprøvning. Blandingerne fra de fire firmaer bliver
testet på mere end 2.700 slagtegrise i alt.

Afprøvningen har kørt fra januar 2020 til september 2020, og resultaterne kan blandt andet ses på svineproduktion.dk.

Udover at teste foderet på grise, laves der også analyser af foderet, som efterfølgende sammenholder resultaterne med det deklarerede.

Tidligere var det myndighederne, der foretog analyser af indhold i foderet:

- Hvis vi går tilbage i tiden, var det fødevaremyndighederne, der stod for at teste kvaliteten af foderblandingerne. Men da myndighederne valgte at reducere mængden af tests, besluttede Seges Svineproduktion at træde til. Derfor ligger ansvaret i dag hos os, da der fortsat er et klart behov for at teste foderet og opretholde en høj kvalitet, fortæller Jesper Poulsen, som er seniorkonsulent hos Seges Svineproduktion.

Seniorkonsulenten mener, at fodertests er med til at hæve kvaliteten i foderet, så griseproducenterne får det bedste resultat for deres grise.

- Formålet med kontrolrunderne er helt simpelt at anspore og motivere foderproducenterne til at opretholde det høje niveau og
om muligt at udvikle det endnu mere. Det kan måske også være en medvirkende årsag til, at det går bedre for slagtegriseproducenterne, lyder Jesper Poulsens vurdering.