Resultatet er et EBIT-resultat på 157 millioner kroner, hvilket generer en forrentning af egenkapitalen på 18%. Resultatet for 2019 er historisk højt, trods den negative påvirkning af afrikanske svinepest (ASF) i Rumænien.

Resultat blev opnået på basis af en omsætning på 682 millioner kroner, skriver DCH International i en pressemeddelelse. Resultatet er samlet negativt påvirket af direkte og indirekte omkostninger til ASF på cirka 75 millioner kroner. Omvendt er resultatet påvirket positivt af en værdiregulering af besætningen på cirka 77 millioner kroner som følge af de rekordhøje svinepriser ved udgangen af året. Den gennemsnitlige svinepris for 2019 blev 12.15 kroner pr. kg. slagtet vægt, 15% højere end 2018. Den samlede produktion nåede i 2019 568.000 grise på selskabets ni produktionsenheder i Rumænien. Produktiviteten udviklede sig positivt, idet der er produceret mere end 32 grise pr. årso, hvilket må betegnes som absolut tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

Bestyrelsen og ledelsen i DCH International A/S betegner årets resultat som tilfredsstillende, set i lyset af de store udfordringer ASF-udbredelsen i Rumænien har medført.

Selskabet blev i starten af 2020 ramt af et udbrud af ASF på en af selskabets store so farme. Produktionen er under genetablering og forventes at være tilbage i fuld drift ultimo 2020. Resultatet for 2020 forventes at blive negativt påvirket af udbruddet i størrelsesordenen 40 millioner kroner, og der vil derudover uden tvivl fortsat være væsentlige indirekte ASF-omkostninger. Omvendt ser de høje svinepriser ud til at fortsætte i 2020, hvilket sammen med DCH's stærke platform gør, at selskabet forventer et tilfredsstillende resultat.

På generalforsamlingen som blev afviklet uden fysisk fremmøde, blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Svejgård som genvalgt formand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce