Det finske ministerium for jord- og skovbrug fremviste og fortalte om land og skovbrug til EU's landbrugs- og fødevareministre ved et uformelt EU-ministermøde for nylig i Finland.

Over 70 procent af Finland er dækket af skov, som udgør i alt cirka 20 millioner hektar. Det placerer Finland som det mest skovdækkede land i EU. Til sammenligning udgør landbrugsjorden 2,2 millioner hektar, hvoraf 600.000 hektar er jord med et højt kulstofindhold.

I skovene gælder allemandsretten, som betyder, at alle må færdes og opholde sig i naturen og samle bær og svampe med visse begrænsninger. Omkring 60 procent af skovene er familiejede. Det betyder, at mange, som slet ikke arbejder i land-og skovbrug, ejer et stykke skov, som er gået i arv fra familien. I Finland skal man plante et nyt træ, hver gang man fælder et træ.

I mange år er der blevet fældet mindre træ, end der bliver produceret. Finland skønnes at have 2,3 milliarder kubikmeter træ og overgås dermed kun af Rusland, Frankrig, Sverige og Tyskland.

rich-media-1
Plant et træ kan foregå med simpel teknologi og det er muligt at plante 1000 træer dagligt på denne måde. Foto: Mogens Kjeldal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kommen er velegnet

Finland dækker 40 procent af det totale marked for kommen. Firmaet Transfarm har opbygget en virksomhed med støttemidler fra EU. Transfarm blev etableret i 1990 af de to nuværende ejere, som fik ideen til virksomheden allerede under deres uddannelse.

I dag er der 11 ansatte og 3.200 kvadratmeter bygninger. Virksomheden er verdens største producent af kommen og omsætter for 6,5 millioner euro, hvilket svarer til cirka 50 millioner kroner. Europa udgør det største marked, men der eksporteres også en del kommen til USA og Nordafrika, og kun en lille del af produktionen bliver solgt i Finland.

Transfarm har kontrakter med 1000 avlere i Finland. Dyrkning af kommen kræver ikke særlige investeringer, da man kan anvende traditionelle maskiner til etablering og til høst af afgrøden.

Kommen anvendes især som krydderi i fødevareindustrien, men også i kosmetikindustrien med videre.

rich-media-2
Kommen anvendes især som krydderi i fødevareindustrien, men også i kosmetikindustrien med videre. Foto: Mogens Kjeldal.

Økologisk mælk

Maskinbladet har besøgt gården Toukola i Hausjärvi, hvor der produceres økologisk mælk fra 51 malkekøer og 87 hektar. Der dyrkes især timote og svingel-græsser samt kløver, ærter og bønner. Køerne fodres med 22 procent kraftfoder bestående af økologisk korn og rapskager. På gården er der opnået udbytter på op til 10 tons tørstof/ha i græsafgrøder.

Køerne har en gennemsnitlig ydelse på 9.300 liter mælk. De går på græs i fire til fem måneder om sommeren, og resten af året fodres de med ensilage wrappet i rundballer. Alt markarbejdet bliver udført af maskinstationer.

rich-media-3
Aino og Mikael Wathén, overtog gården i 2010 og kan ikke tænke sig nogen anden tilværelse. Foto: Mogens Kjeldal.

Gasudsalg ved gården

På Knehtila farm lidt nord for Helsinki oplevede Maskinbladet en anden type landbrug. Her dyrkes 350 hektar, hvoraf de 290 hektar er lejet på mere end 20 forpagtningskontrakter. Arealet strækker sig over 119 forskellige parceller med op til 35 kilometer køreafstand. Der dyrkes økologisk havre, rug hvede, bønner og 120 hektar græs i omdrift.

Farmen har sit eget biogasanlæg og producerer både energi og er selvforsynende med gødning. Anlægget er det første af sin art i Finland, og målet er at producere lokale økologiske fødevarer ved brug af bioenergi og recirkulerende næringsstoffer.

Konceptet er model for økologisk fødevareproduktion, som er selvforsynende med energi og næringsstoffer. Farmen indeholder desuden spise- og mødefaciliteter samt gårdbutik og besøges årligt af 10.000 gæster. Knehtila Farm modtog WWF Sea Farmer of the year-prisen i 2015.

rich-media-4
Farmen er med i et projekt, hvor der tages jordprøver ned i 90 cm dybde med henblik på at måle røddernes kulstoftilførsel. Det frontmonterede prøveudtagningsudstyr er en Wintex 3000, som er produceret i Danmark. Det bagmonterede måleudstyr er fra VERIS, og det måler jordens ledningsevne, hvorfra man kan udlede jordtype mv. Foto: Mogens Kjeldal.
rich-media-5
Farmen har sit eget gasudsalg, hvor der kan fyldes metangas på bilen. Foto: Mogens Kjeldal.