Rostgaard Maskinstation investerede forud for sæson 2019 i to 12 rækket majssåmaskiner, som har levet op til forventningerne.

Hos Rostgaard Maskinstation gik man ind i sæson 2019 med to nye Väderstad Tempo L majssåmaskiner. Der er tale om to 12 rækkede majssåmaskiner med et ret højt arbejdstempo.

- Vi kører mellem 15 og 18 kilometer i timen afhængig af såbedet, og selvom arbejdshastigheden virker ustyrlig højt, så er præcisionen helt i top, fortæller Martin Kelp Jepsen, maskinfører hos Rostgaard Maskinstation og chauffør på den ene Tempo majssåmaskine.

rich-media-1
Martin Kelp Jepsen har kørt med den ene Väderstad Tempo-majssåmaskine, og han fremhæver blandt andet styringen over iPad som en rigtig komfortabel del, mens de i alt 12 kasser til majsfrø gerne måtte have været én stor kasse.

Gennemprøvet teknik

Enkorns-teknikken fra Väderstad har indbygget PowerShoot-teknikken, som er et system, hvor frøene sendes af sted med 50 kilometer i timen fra såskiverne, hvor frøet fastholdes med overtryk i såhusene, frem for vakuum, som mange andre såmaskineproducenter benytter.

Trykluft benyttes til at sende frøene af sted med 50 kilometer i timen, og trykhjulet på jorden stopper frøene og sikrer dermed, at de kommer i god kontakt med jorden. Det betyder dels at frøene ikke triller videre, og dels sørger det for jordkontakt, så fremspiringen sker hurtigt.

Flot fremspiring

Til trods for den høje hastighed, så har man været godt tilfredse med præsentationen på maskinstationen:

- Majsen har stået rigtig flot, og vi er super godt tilfredse med maskinernes arbejde, fortæller Jørgen Rostgaard, indehaver af Rostgaards Maskinstation.

Maskinstationen har ikke blot sået majs i pløjet og reduceret såbed, man har også forsøgt sig med såning direkte i slætgræsmarker.

rich-media-2
Majsen efter såning med ekstrem høj hastighed med Tempo-maskinen. Billedet er fra den 13. juni.

- Da var mange steder i 2019, hvor der var store græsmængder på slætgræsmarkerne, og én af vores kunder valgte at tage et tidligt slæt og derefter gøre marken klar til majs, fortæller Jørgen Rostgaard.

- Efter ensilering blev der nedfældet gylle med græsmarknedfælderen, hvorefter der blev sået majs direkte i græstæppet.

Marken fik efterfølgende en nedvisning, og majsen kom faktisk ganske fint op.

- Det er ganske imponerende, at majsen kan spire i det såbed. Det betyder ikke bare at majssåmaskinen kan lægge et højt skærtryk, men også at den kan lukke ordentligt til efter sig, så der er tilpas med fugt omkring kernen.

Dog vidste det sig, at majsudbyttet blev cirka 30 procent under normalen, hvilket skyldes at rodnettet ikke nåede at blive tilstrækkeligt solidt.

rich-media-3
Billede af majs sået direkte i slætgræsmark, hvor der forinden var nedfældet gylle. Majsen er sået den 16. maj, og billedet er fra den 13. juni.

Både godt og skidt

Rostgaard oplevede under forårsarbejdet 2019 stor kapacitet i såmaskinerne, og det var intet problem at ligge på 100 hektar i døgnet, da der blev kørt i døgndrift med maskinerne.

- Vi har blandt andet kørt i døgndrift med maskinen med to mand, og her er det intet problem at ligge på 100 hektar i døgnet, fortæller Martin Kelp Jepsen fra førersædet i den Fendt 936 på den forårsdag, hovr vi besøger ham i marken.

Han fremhæver blandt andet styringen af majssåmaskinen som et stort plus udover præcisionen.

rich-media-4
Styringen af såmaskinen foregår med Väderstads E-control, som styres fra en iPad.

- Maskinen styres udfra Väderstad E-control, som er en tablet løsning, hvor jeg har fuld kontrol over samtlige rækker. Det er virkelig dejligt, at man kan tage tabletten med ud til hver enkelt række, for indsåning, eller hvis der er nogle problemer med en enkelt række.

De 12 enkelte rækker er samtidigt ét af minuspunkterne på maskinen.

- Vi har tidligere været vant til at have én samlet tank for alle majsfrø, som derefter leverer til hver række. Da er det jo lidt et tilbageskridt at nu få 12 enkelte kasser der skal fyldes med majsfrø igen. Mange af vores kunder er jo også begyndt at købe majsfrø hjem i bigbags. Men Väderstad arbejder vist på en løsning, så det er noget vi ser frem til der snart skal komme, påpeger Martin Kelp Jepsen.

rich-media-5
De mange såkasser og ingen mulighed for markør er nogle af de få mangler, som Rostgaard Maskinstation gerne vil ha ændret på Tempo-såmaskinen.

Trykker mellem rækkerne

- Hjulakslen på majssåmaskinen skydes ud, så den kører mellem rækkerne, fortæller Martin Kelp Jepsen.

Dermed er der fire majsrækkerne mellem hjulene på såmaskinen. På traktoren kører man på bagakslen med dobbelthjul, som gaber over en række mellem hjulene, og to rækker under traktoren. På forakslen har man med en afstandsskiver også opnået at gabe over fire majsrækker.

- På den her måde giver i majsen de bedste startbetingelser, ved ikke at køre i de kommende majsrækker.

rich-media-6
Rostgaard Maskinstation gør meget ud af, at kører mellem de kommende majsrækker under såningen.