Köckerling Master er en fleksibel maskine der kan bruges til et hav af opgaver, enten som samlet enhed eller hver for sig.

Köckerling Master er dels en harve og dels en såmaskine. Det er en maskine der er sammensat af tre forskellige sektioner. I traktorens liftarme hænger tanksektionen, herefter følger harvesektion og til sidst så-sektionen.

Man kan vælge at spænde de enkelte sektioner fra hinanden og eventuelt kører med harven for sig selv, eller måske med harven og tankdelen for sig selv og på den måde nedfælde gødning med harvning.

Boxer med to tanke

Tankdelen er kendt teknik fra Köckerling, da det er Boxer systemet med to tanke på 1.450 liter, som enten kan bruges til gødning og korn eller korn og korn. Gødningen placeresi harvesektionen, mens kornet føres til såsektionen.

Hvis der ikke er udtag nok på traktoren, så har Boxer sit eget hydraulikanlæg, som trækkes fra traktoren PTO-aksel.

Tre bullet harve

Harvesektionen er Master-harven, som er en tre bullet harve, der har arbejdsdybde fra helt øverligt til maksimalt 35 centimeter dybde. Dybden styres hydraulisk fra kabinen, hvor landhjulene foran harven kører sammen med et trapezophæng til STS-pakkeren bag harvetænderen. Pakkeren og støttehjulene kører sammen efter master-slave-princippet.

Harven har flere muligheder for placering af gødning, da dette både kan ske i bunden af tanden samt i toppen. Chaufføren kan vælge at dele gødningen halv bund og halv top eller en del i bunden og en del i toppen.

Tandafstanden kan justeres alt efter behov. Hvis der sås korn sidder tænderne med 30 centimeters mellemrum. Hvis der ønskes en tandafstand på 45 centimeter til eksempelvis roesåning, så kan den forreste række tænder fjernes og tandafstanden ændres på de øvrige.

En tandafstand på 75 centimeter kan også opnås til majssåning.

Også til Strip-Till

Masterharven har et trepunktsophæng, hvor såsektionen er monteret. Såsektionen er kun til dels fremstillet af Köckerling. Selve såskærene kommer fra Kuhn og er ophængt i et parlogram så de følger jordoverfladen, desuden kan såskærene give sig sidevejs, så der kan sås i kurver. Såskærene sidder med 15 centimeters mellemrum.

Selve liftarmene som såsektionen sidder fastmonteret på Marster harven med, kan flyttes en anelse til den ene side, og samtidigt med at hver anden såsektion kan blindes af, kan man komme til at arbejde efter Strip-Till systemet, hvor der kun netop sås der hvor tanden har bearbejdet på 30 centimeters afstand.

Såsektionen kan udskiftes til eksempelvis en enkornsåmaskine og sættes kan bruges til majssåning eller roesåning både med udsæd og gødningsplacering.

Skærtrykket på såsektionen ligger på 120 kg.

Ænding af skærtryk og såmængde

Hele maskinen er ISO-BUS kompatibel, og kan styres fra traktorens terminal ? vel at mærke hvis den også er ISO-BUS kompatibel. Både Boxer tankene og såsektionen overvåges dermed fra samme terminal.

Fra terminalen kan man ændre skærtryk og samtidigt sætte det til at arbejde sammen med udsædsmængde.

Skærtrykket kan hele tiden følges på et manometer, og når man vælger et bestemt tryk, kan man fra terminalen lette trykket eller sætte mere tryk på ved hjælp af taster på terminalen. I terminalen kan man vælge, om udsædsmængde og skærtryk skal kører sammen.

Dette betyder, at hvis man eksempelvis kommer til en bakketop, kan man hæve skærtrykket og samtidigt hæve såmængden.

Tekniske specifikationer

Seks meters arbejdsbredde

To gødningstanke på 1.450 liter hver

Trebullet harve

Tandrækkeafstad: 30, 45 eller 75

Udløsertryk på 480 kg

Såskær fra Kuhn

Såskærtryk på 120 kg

ISO -BUS kompatibel