Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Aarhus Kommune medhold i, at det var i orden at indføre forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på ni ejendomme syd for Aarhus.

Landbrug & Fødevarer har sammen med de engagerede lokale foreninger klaget på vegne af lodsejerne, og chefjurist Charlotte Bigum Lynæs er både ærgerlig og uforstående over afgørelsen fra Miljø- og fødevareklagenævnet, som skete med stemmerne syv mod en.

- Aarhus Kommune har efter vores bedste faglige og juridiske analyser ikke løftet bevisbyrden for, at et omfattende totalforbud er nødvendigt for at sikre drikkevandsinteresserne. Det er et grundlæggende krav, at alle andre og mindre indgribende løsninger har været prøvet og er afvist, siger Charlotte Bigum Lynæs, som peger på, at kommunen burde have indledt en reel forhandling om frivillige aftaler eller købe ejendommene.

Hun peger videre på, at Aarhus Kommune i mindst en af sagerne har afvist at forlænge en frivillig aftale om pesticidfri anvendelse, og for alle lodsejerne har tilbudt en kompensation i en sådan størrelse, at der ikke er tale om fuld erstatning.

- Her lever kommunen op til hverken Grundloven eller miljøbeskyttelsesloven, siger Charlotte Bigum.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hun vil sammen med Landbrug & Fødevarers advokat Håkun Djurhuus nu nærlæse afgørelsen i sagen, som kan tages videre til domstolene inden for seks måneder.

- Vi vil nøje gennemgå præmisserne for afgørelsen med henblik på at vurdere de juridiske muligheder, siger Charlotte Bigum Lynæs.