Automatisk oplæsning:

Miljøstyrelsen: Ingen akut fare for drikkevand ved nedgravede mink

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Der er fundet stoffer fra nedbrydning af nedgravede mink, men der går år, før det bliver en trussel for drikkevandet. Inden da vil minkene være fjernet.

En ny forureningsundersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, som ventet, at der er fundet stoffer fra nedbrydningen af minkene under minkgravene, men at der er lange udsigter til, at det når vandmiljøet i området.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsens rådgivere vurderer, at hvis man ikke fjerner forureningen, vil den nå vandløb i løbet af 2-3 år og den nærliggende Boutrup sø efter 6-10 år. Og at der slet ingen trussel er i forhold til drikkevandet i området. Der er med andre ord tid til at bekæmpe forureningen, inden den når vandløb og sø.

Fødevarestyrelsen, der er bygherre med ansvar for minkgravene, vil om kort tid modtage anbefalinger til afværgeforanstaltninger og forureningsbekæmpelse fra Miljøstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Undersøgelsen viser, at der ikke er akut fare for vandmiljøet omkring de nedgravede mink. Men det er klart, at den forurening, der trods alt er opstået, skal inddæmmes og fjernes. Så snart vi modtager anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, går vi i gang med at beskrive et projekt, som kan blive sendt i udbud, siger sektionsleder Jannik Elmegaard fra Fødevarestyrelsen.

Siden minkene blev gravet ned i november sidste år, har Miljøstyrelsen overvåget miljøet omkring gravene med hjælp fra rådgivere fra Cowi og Rambøll. Det er denne overvågning, der nu er tæt på sin afslutning. Afrapporteringen viser, at stoffer som ammonium og phenoler er sivet ud i jorden under minkgravene.

- Vi har fra begyndelsen vidst, at det kunne blive nødvendigt at lave afværgeforanstaltninger omkring minkgravene. Nu har Miljøstyrelsen indsamlet viden om geologi, vandbevægelse i jorden og konkrete stoffer, som har stor betydning for, at vi har et fagligt grundlag at stå på i forhold til iværksættelse af afværgeforanstaltninger, siger Jannik Elmegaard.

Fødevarestyrelsen vil få udarbejdet et detaljeret skitseforslag til de nødvendige afværgeforanstaltninger, der herefter skal sendes i udbud.

Fødevarestyrelsen satte i sidste uge gang i et udbud af opgaven med at opgrave minkene og fjerne forurenet jord i perioden ultimo maj til medio juli.