Nedgravning af minkene var den eneste mulighed, mener fødevareminister Rasmus Prehn.

I dag er både fødevareminister Rasmus Prehn (S) og Lea Wermelin (S) i åbent samråd om de politiske, juridiske og miljømæssige aspekter af minksagen, blandt andet i relation til nedgravningen af mink.

Rasmus Prehn startede samrådet med at give udtryk for at han glæder sig til samarbejdet med udvalget og over at samrådet er uden bagkant, så man kan komme i bunds med sagen.

Rasmus Prehn mindede udvalget om de aktuelle smittetal og dødstal.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe smittespredningen. Vi er en del af Danmarkshistorien, med det vi foretager os lige nu, sagde Rasmus Prehn.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samrådet handler om bortskaffelse af 17 millioner mink.

- Kunne forløbet være tacklet mere hensigtsmæssigt? Ja, det kunne det. Men vi stod med en stor mængde dyr, som vi skulle bortskaffe på meget kort tid. Nedgravning var den eneste forsvarlige løsning. De normale kanaler som forbrændingsanlæg og Daka kunne ikke følge med aflivningerne, sagde Rasmus Prehn og understregede at de nedgravede mink i Kølvrå ved Karup og tæt på Boutrup Sø ved Nørre Felding ikke udgør nogen form for smitterisiko, hverken nu eller i fremtiden.

11.000 tons mink er gravet ned på de to lokaliteter i Viborg Kommune og Holstebro Kommune. Daka har aftaget 13.000 mink, mens forbrændingsanlæg har aftaget cirka 2.000 tons mink.

- For regeringen handler det først som sidst om at sikre folkesundheden, sagde Rasmus Prehn under samrådet.

Miljøminister Lea Wermelin forsikrede at bunden i minkgravene er over grundvandsspejlet.

- Fødevarestyrelsen har på forhånd inddraget miljøstyrelsen, der har foretaget screening af grundvand og drikkevandsrisici. Det er miljøstyrelsens vurderingen, at områder ikke udgør nogen risiko for grundvandet og drikkevandet.

Miljøministeren fortalte på samrådet, at der i dag skal foretages boring ved Holstebro i området for at undersøge grundvandet.

Miljøstyrelsen og fødevarestyrelsen har haft møder med borgmestrene i de to berørte kommuner efterfølgende om minkgravene. Borgmestrene føler sig ikke ordentligt orienteret og informeret i sagen.

- Jeg har sagt det før. Det har været et uskønt forløb, sagde miljøministeren.

Sundhedsfare

Per Larsen (K) hvorfor overvejer regeringen at grave minkene op, hvis de ikke udgør nogen sundhedsfare?

Til det spørgsmål svarede miljøminister Lea Wermelin:

- Jeg forstår godt at man lokalt er bekymret. Selvfølgelig er de bekymret, det handler om rigtig mange smittede mink. Det er vigtigt at understrege, at der ingen risiko er for drikkevandet, og der vil ikke være særlig påvirkning af overfladevandet, fortalte Lea Wermelin.

Miljøministeren fortalte også, at Miljøstyrelsen vil gå i gang med boringer ved gravene for at holde øje med drikkevandet både nu og senere.