Udviklingen i sagen om de nedgravede mink bekymrer fortsat brancheorganisationen Danske Vandværker

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, er frustreret over mink-gravene specielt ved Kølvrå, som er tæt på vandværket i Kølvrå ved Karup.

Først er det kommet frem, at døde mink er begyndt at stige op fra graven ved militærets øvelsesterræn ved Holstebro. Desuden er nogle af minkene begravet for tæt på Boutrup Sø. Helt konkret bekymrer det også Danske Vandværker, at nedgravningen af mink i området mellem Kølvrå by og Gedhus i Viborg Kommune ligger få meter fra det område, hvor Kølvrå Vandværk henter sit vand. For ikke at tale om, at forurenet vand kan sive ud i Karup Å. Minkene er gravet ned i et område, hvor der ifølge kortlægningen er risiko for stor udvaskning af nitrat. Det betyder, at der er en stor risiko for en forhøjet udsivning af kvælstof. Det kan blive et problem for Karup Å og ikke mindst for Limfjorden.

- Det virker som om, ingen rigtig kender konsekvenserne af det her. I pressen kan jeg se, at døde mink presser sig op gennem jorden, det var der nok ingen, som havde regnet med. Når det sker ved Holstebro, kan det vel lige så godt ske ved Kølvrå. Jeg må tilstå, at jeg finder det bekymrende. Og jeg kan godt forstå, at borgmestrene i Holstebro og Viborg Kommuner vil have minkene gravet op igen, fortæller Susan Münster og understreger, at hun vil drøfte muligheden med Miljøstyrelsen.

- Vi bliver kort sagt nødt til at kigge en ekstra gang på, om alt er som det skal være især ved Kølvrå, Karup, hvor gravene er tæt på det område, hvor der indvindes drikkevand. For eksempel siger Miljøstyrelsen, at minkgravene ikke ligger inden for indvindingsområdet, men grænser for indvindingsområder er jo ikke en fysisk grænse, så måske styrelsen bør kontrollere om forudsætningerne for deres beregninger er i orden. Jeg er desuden uforstående over for, at Miljøstyrelsen siger, at der er tale om et tykt beskyttelseslag af ler, for ifølge myndighedernes egne oplysninger er der kun tale om et lerlag med nogen beskyttelse, fastslår Danske Vandværkers direktør.

rich-media-1
Kølvrå vandværk henter vand op ad jorden, tæt på der, hvor minkene er gravet ned. Foto: Morten Damsgaard.