Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative krævede den 25. november en tilbundsgående kommissionsundersøgelse af statsministerens ansvar i mink-skandalen. Nu er det op til regeringens støttepartier at afgøre, om Mette Frederiksen skal kunne afhøres i minksagen.

Den 25. november var der forespørgsel til forløbet og beslutningsprocessen i forbindelse med mink-sagen, og det var en kampklar Kristan Thulesen Dahl (DF), der indledte forespørgslen med at pointere, at der var tale om en skandale, med baggrund i en ulovlig ageren fra regeringen.

Han slog fast, at ministeransvarlsloven siger, at er man som minister bekendt med ulovlige handlinger, så er man ansvarlig for det. Og hvad man ved, er, at ministeren i løbet af en weekend blev bekendt med problemet, men ikke stoppe den ulovlige handling øjeblikkeligt.

Statsministeren fortalte, at det centrale for hende var, at regeringen den 3. november modtog en risikovurdering, der viste, at der var en stor risiko ved at have smittede mink i Danmark, og at det lå til grund for beslutningen om at alle mink skulle aflives.

- Der er begået fejl i den her sag - det er indlysende, fortalte Mette Frederiksen, som fortalte, at der var hjemmel til at aflive mink indenfor smittezonerne, men ikke uden for smittezonerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg blev ikke oplyst om søndag, at der skulle være foregået noget ulovligt, fortalte Mette Frederiksen, som bedyrede, at de "nødvendige foranstaltninger" blev truffet i Fødevarestyrelsen.

Først mandag blev statsministeriet ifølge Mette Frederiksen oplyst om ulovlighederne, og først tirsdag fortalte statsministeren, at hun selv blev bekendt med, at der havde fundet ulovligheder sted.

- Det her handler ikke om at skubbe ansvaret fra sig - det er sådan systemet fungerer, lød det fra Mette Frederiksen, som fortalte, at det juridiske i forløbet bliver håndteret af justitsministeriet.

Bund-hamrende ulovligt

Jakob Ellemann Jensen var første partileder til at stille spørgsmål, og han mente ikke at statsministeren har overholdt sin tilsynspligt, og han var ikke enig i, at ansvaret blot kunne skubbes over til fødevareministeriet.

- Hvorfor gjorde statsministeren ikke noget, da man fandt ud af, at man handlede bund-hamrende ulovligt, lød det fra Jacob Ellemann-Jensen, og til det svarede Mette Fredriksen, at hun ikke var enig i præmissen, som hun slet ikke mente var rigtig.

Kristian Thulesen Dahl kritiserede herefter hårdt statsministeren for ikke straks at have stoppet ulovlighederne, og han spurgte ind til, hvad der konkret skete de afgørende dage.

- Hvad gør statsministeren den her pågældende søndag for administrationen ikke hviler på ulovligheder? Der er en manglende lovhjemmel - og det er et problem, og hun kaldte det også et problem, at der ikke blev handlet med det samme.

Jens Rohde, Radikale Venstre krævede svar på, hvordan det kunne komme så vidt, at militær og politik ulovligt blev indsat i forholdt til den ulovlige instruks om at alle mink skulle aflives.

- Mens man erkender dette, er der myndigheder, der kommer ud i militærbiler og store dragter og kommer ud til de her gårde, og opfordrer, at det her bliver udført, og han fortsatte, om statsministeren dog ikke kan se, at det har været en dybt krænkende proces.

- Jeg vil dybt beklage, at det er foregået på den måde, det er foregået på, svarede Mette Frederiksen, og hun beklagede, at kommunikationen havde fejlet, men bedyrede selv sin uskyld.

Carl Valentin, SF var enig i, at det rigtige var at slå alle mink ned, men stillede spørgsmål ved, hvordan det kunne være, at regeringen ikke var bedre forberedt på denne situation, hvilket førte til, at processen blev så kaotisk.

- Det er har været bekendt for Folketinget i flere måneder, at der har været en risiko, lød det fra Mette Frederiksen, men at slå alle mink ned, kunne først besluttes efter risikovurderingen ankom først i november.

Søren Pape Poulsen, Konservative pointerede, at et helt erhverv er blevet udslettet på et ulovligt grundlag, og han kunne ikke forstå, at statsministeren ikke handlede hurtigere, da hun blev bekendt med, at handlingen var ulovlig.

- Den ansvarlige myndighed og den ansvarlige myndighed sørger for at forholdene kommer på plads, lød det fra Mette Frederiksen, som dermed igen søgte at kaste ansvaret i sagen fra sig.

Peder Hvelplund (EL) ville gerne høre, hvordan det kunne være, at regeringen på et tidspunkt fraveg at aflive smittede minkbesætninger, og hans spurgte ind til, om statsministeren virkelige mener, at regeringen har fastholdt et forsigtighedsprincip for at beskytte folkesundheden.

Statsministeren svarede, at der har været viden om, at smitteudbrud har kunne forbindes med minkavl, og at man så har forsøgt at inddæmme smitten, og at strategien har været skiftet ud undervejs. Hun gjorde det helt klart, at for hende var risikoen for sundheden det helt vitale i denne sag.

Alex Vanopslagh kritiserede, at myndighederne påbegyndte en ulovlig aflivning af mink uden for de smittede zoner efter statsministerens tale, og handlingerne fortsatte eftersom statsministeren ikke standsede de ulovlige handlinger.

Men statsministeren svarede ikke på om hun ikke anså sig selv for at være ansvarlig i sagen, da hun ikke accepterede præmissen for spørgsmålet.

- Statsministeren prøver at bilde os ind, at statsministeren har gjort, hvad hun skulle, lød kritikken fra Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, og hun pointerede at statsministeren på live tv fortalte en minkavler, at han skulle aflive sine raske mink.

Det betragtede Mette Fredriksen ikke som en ordre, men hun fastholdt, at minkene skulle slås ned.

Ingen ulovlig ordre

Justitsminister Nich Hækkerup (S) begyndte sit forsvar med at fortælle, at regeringen tidligt i covid-19 forløbet, at der ville blive begået fejl, og han var tilfreds med, at der kom en debat omkring fejlene i forløbet. Han ville gerne have

- For det første er det ikke rigtigt, at regeringen har givet en ulovlig ordre, og Nick Hækkerup bedyrede, at fordi statsministeren har sagt noget, der ikke var korrekt, i en tale, så er hun ikke juridisk ansvarlig, og han uddybede, at hvis minkavlerne aflivede mink med baggrund i statsministerens tale, så var statsministeren uden ansvar i det forhold.

Jakob Ellemann Jensen bad Nick Hækkerup redegøre for, hvorfor han ikke standsede indsatsen fra politi og forsvar mod egne borgere, da han blev opmærksom på, at det her var en ulovlig ordre.

Justitsministeren svarede, at politiets kommunikation kunne mistolkes, og han slog det væk som fejlkommunikation.

Kristian Thulesen Dahl mente det var dobbel-tydigt, når justitsministeren påstår, at der ikke var tale om en ordre selvom det af blandt andet politi og forsvar agerede som om der var tale om en ordre.

Pressemødet, kunne man forstå på ministeren, er ikke et sted hvor ordrer kan udstedes.

Jens Rohde kaldte det helt vildt provokerende at høre på, at justitsministeren kaster ansvaret fra sig, og til det svarede Nick Hækkerup, at man bliver nødt til at tage en teknisk/juridisk debat om den del af sagen, men at det, der skete på pressemødet, ikke er juridisk bindende.

Peder Hvelplund (EL) fortalte, at borgere er blevet kontaktet af rigspoliitet med baggrund i ordren på pressemødet 4. november, og uden lovhjemmel prøver at påtvinge borgere en ulovlig handling, men hvad svaret var, står hen i det uvisse, da Nick Hækkerup ikke svarede direkte på spørgsmålet, og blot sagde, at man prøvede at rette op på fejl, der var begået.

Søren Pape Poulsen spurgte, om justitsministeriet kunne bekræfte, om ministeriet havde haft indflydelse på ordlyden i politiets kommunikation med minkavlerne, og ministeren fastslog, at der justistsministeriet intet havde haft at gøre med ordlyden i politiets kommunikation.

Pernille Vermund slog fast, at ansvaret ligger hos statsministeren, og hun spurgte ind til, om ikke justitsministerens opgave var at tage hånd om de ulovligheder, hun mente havde fundet sted med baggrund i statsministerens handlinger.

Formand for Liberal Alliance var stærkt utilfreds med, at Nick Hækkerup ikke svarede direkte på et spørgsmål, og generelt mente også Kristian Thulesen Dahl, at de to ministres svar lod meget tilbage at ønske.

Fra talerstolen kritiserede Dansk Folkepartis leder skarpt, at når regeringen træffer så skelsættende beslutninger, at lovgrundlaget så er på plads. Og når det viser sig, at loven brydes, at den ulovlige praksis standses.

- Statsminsiteren har, når det gælder håndteringen af corona, taget anførerbindet på, lød det fra Kristian Thulesen Dahl, og han efterspurgte at statsministeren derfor også var sit ansvar bevidst, når det gik galt. Han kaldte det besynderligt, at statsministeren tilsyneladende er den eneste, der ikke vidste noget omkring, hvad der er sket i forløbet, og han krævede en tilbundsgående kommissionsundersøgelse på vegne af Folketingets borgerlige partier.

Jens Rohde ønskede en parlamentarisk undersøgelse som skal være en mellemting imellem en advokatundersøgelse og en undersøgelseskommission, men fra Kristian Thulesen Dahl lød det, at den type undersøgelse ikke findes i dag, og derfor var han fortsat, som de øvrige borgerlige partier, fortaler for en tilbundsgående kommissionsundersøgelse, hvor statsministeren kan blive afhørt.

Jacob Elleman-Jensen afviste statsministeren og justitsministerens forklaringer om, at hele mink-skandalen beror på fejl, og han krævede en hurtigtarbejdende og tilbundsgående undersøgelseskommission, som skal granske i regeringens ageren i sagen.

Venstres formand vil specifikt gerne have svar på, hvorfor statsministeren ikke foretog sig noget, da hun fandt ud af, at man udslettede et helt erhverv uden at have det lovlige grundlag i orden.

Torsdag den 26. november skal Folketinget tage stilling til de borgerlige partiers forslag om at nedsætte en undersøgelseskommission, ligesom det også skal undersøges, om der i Folketinget er flertal for at støtte op om Nye Borgerliges forslag om at afsætte regeringen Mette Frederiksen.