Mink er blevet begravet for tæt ved sø. Fødevarestyrelsen leder nu efter en løsning.

Der er begravet mink for tæt på Boutrup sø ved Holstebro, og søen risikerer derfor at blive forurenet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, står der i pressemeddelelsen.

- Det her skal løses hurtigst muligt, og derfor skal der straks handles på det. Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent. Derudover skal vi drøfte situationen med de lokale myndigheder for at sikre bedst mulig koordination og for at få flest mulige hjerner til at tænke med, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I forbindelse med nedgravningen i området fastsatte Miljøstyrelsen af forsigtighedshensyn et afstandskrav til søen på 300 meter.

Dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter fra søen.

Fødevarestyrelsen afklarer nu med Miljøstyrelsen, hvordan situationen håndteres bedst muligt. Blandt andet ses der på, om der skal etableres drænrør, der sikrer, at den forurende væske opsamles og renses, så den ikke kommer i nærheden af søen.

- Det er vigtigt at understrege, at det her ikke spreder corona-smitten. Det vi skal sikre er, at søen ikke bliver forurenet med bl.a. kvælstof og fosfor, og det er der en række forskellige løsninger på. I den forbindelse har vi bedt Miljøstyrelsen bidrage i vurderingen af eventuelle risici for vandkvaliteten i søen, siger Fødevarestyrelsens direktør, Nikolaj Veje.

Bemanding hvor døde mink kommer op til overfladen

Der opleves også problemer i samme område med, at døde mink presses op mod jordoverfladen, efter de er gravet ned.

Renderne er som anbefalet gravet ca. to en halv meter ned med halvanden til to meter jord ovenpå de nedgravede mink. Der vurderes at være tale om et midlertidigt problem knyttet til dyrenes forrådnelsesproces. For at undgå eventuelle problemer for dyr og mennesker vil området være bemandet 24 timer i døgnet, indtil der er opsat hegn rundt om arealet