GUDP og MUDP får til sammen en ekstra bevilling via Forskningsreserven på 188 millioner kroner. Pengene skal gå til grøn udvikling i landbruget og fødevaresektoren og til udvikling af nye miljøteknologier.

Folketingets partier blev 6. november 2019 enige om fordelingen af Forskningsreserven for 2020, der giver den grønne forskning et markant løft. Som led i aftalen får Miljø- og Fødevareministeriets to udviklings- og demonstrationsprogrammer GUDP og MUDP til sammen 188 millioner ekstra til at fremme grøn og miljøvenlig udvikling, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren, får 78 millioner kroner hvoraf en pulje på 40 millioner kroner er øremærket til metoder og teknologi, der kan reducere fødevarernes klimaaftryk.

Desuden skal 38 millioner kroner gå til forskning- og udviklingsprojekter inden for økologisk landbrug. Midlerne er et supplement til GUDP's faste bevilling på cirka 200 millioner kroner om året.

MUDP får i alt 111 millioner kroner fra Forskningsreserven til at støtte virksomheders udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. Med de ekstra midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 millioner kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Midler til klimasatsning

- Vi er meget glade for, at der nu kommer ekstra midler til forskning i metoder og teknologi, som kan gøre landbruget og hele fødevaresektoren mere klimavenlig, siger næstformand i GUDP, Henrik Høegh.

- GUDP har allerede taget hul på arbejdet med at inspirere kommende projektdeltagere til at udvikle gode og relevante ideer på klimaområdet, og vi ser frem til at modtage mange kvalificerede ansøgninger til de nye midler.

MUDP's bestyrelse glæder sig også over de nye midler fra Forskningsreserven. De ekstra millioner skal gå til at udvikle miljøteknologi inden for områder som klimatilpasning og vand, ressourceeffektivitet og affald, begrænsning af støj- og luftforurening og til metoder, der reducerer brugen af farlige kemikalier.

Med den nye bevilling kan MUDP desuden styrke sin satsning på fyrtårnsprojekter i fuld skala, som kan inspirere andre virksomheder til at tage nye miljøteknologier i brug.

GUDP står for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.