Landbruget vil investere i i miljøvenlig teknologi " ansøgninger for over 450 millioner kroner ligger hos fødevareministeriet

Der ligger nu 884 ansøgninger hos Fødevareministeriet fra landbrugserhvervet om et samlet tilskud for i alt godt 451 millioner kroner til investeringer i miljøteknologi. Det oplyser Fødevareministeriet.

I Grøn Vækst-aftalen er der afsat 145 millioner kroner årligt i 2010-2015 til investeringer i nye miljøvenlige teknologier inden for det primære jordbrug. Formålet med ordningen er at medvirke til skabe bæredygtig vækst inden for landbrugserhvervet og samtidigt styrke markedet for og udviklingen af nye miljøteknologier.

FødevareErhverv har modtaget ansøgninger til næsten 900 projekter med en samlet investeringssum på over en milliard kroner. Ansøgningerne falder inden for fem indsatsområder, og interessen for investeringer på i hvert fald fire af områderne har været overvældende, oplyser Fødevareministeriet.

Læs mere her:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

www.landdistriktsprogram.dk/Miljoeteknologi_2010.aspx