Massey Ferguson 9895 er en ægte rotormejetærsker, hvor hele tærskeforløbet foregår i en stor langsliggende rotor, der trækkes hydraulisk, og som derfor er let at reversere og tilpasse de forskellige høstforhold

Mens vi venter på de nye, europæiskbyggede mejetærskere fra Massey Ferguson, har vi været i marken for at prøvekøre Massey Ferguson 9895, som produceres på AGCO's amerikanske fabrik i Hesston, Kansas.

Allerede for fire år siden havde den danske importør, Agco Danmark, forgængeren til maskinen i landet, men fandt på daværende tidspunkt ikke, at den var interessant for det danske marked.

Siden er der sket væsentlige forbedringer på den, og eksempelvis er rotoren forlænget med en halv meter, tankens rumindhold er øget til europæisk standardd og den har fået en kraftigere motor.

Den nuværende model sælges på en del markeder verden over, og i Europa kører der flere maskiner blandt andet i Frankrig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Maskinen er en ren rotormaskine, hvor såvel udtærskning som adskillelse af kernerne fra halmen sker i rotoren.

De nye, europæiskbyggede mejetærskere, som AGCO er i gang med at udvikle og planlægger at introducere i løbet af de kommende år, er af hybridtypen, hvor tærskningen sker i en traditionel tærskecylinder, og kernerne adskilles fra halmen i en rotor.

I løbet af høsten 2007 var Massey Ferguson 9895 på en landsdækkende demotur, og vi var med to forskellige steder i landet og fik derved et godt indtryk af maskinens funktion og kapacitet i forskellige afgrøder.

Test af nyt skærebord

Sammen med den amerikanske mejetærsker testede Massey Ferguson også det nye 30 fod brede PowerFlow skærebord, som produceres på fabrikken i Randers.

PowerFlow har for længst vist sine kvaliteter i forskellige afgrøder, og testen bestod derfor i at vurdere funktionaliteten og holdbarheden af det ni meter brede bord, der i fremtiden også kan leveres på Cerea-modellerne.

Skærebordet har hydraulisk drift af vinden, og tilslutning af såvel hydraulik som el imellem skærebord og mejetærsker klares hurtigt og effektivt med et multistik på venstre side af maskinen.

Agco overtog i 2007 en del af den italienske mejetærskerfabrik Laverda, hvor modellerne Activa og Beta produceres. Lige som de øvrige mejetærskere fra den italienske fabrik er også de to Massey Ferguson modeller med Schumacher knivsystem.

Massey Ferguson har også valgt at udstyre det nye 30 fods PowerFlow skærebord med Schumacher, hvor hvert andet blad i kniven er monteret på hovedet, og hvor fingrene har knivstål både for oven og for neden.

Knivsystemet har først og fremmest sin force i frøgræs og under vanskelige høstbetingelser, hvor eksempelvis rapgræs gør det vanskeligt at få afgrøden ordentligt tør, og hvor græsset vil sætte sig i traditionelle fingre.

Et 30 fods PowerFlow skærebord er en tung sag, og for at give en sikker transport på landevejen har Massey Ferguson valgt at transportere skærebordet på en firehjulet vogn efter mejetærskeren.

Fordelene ved den firhjulede løsning er, at skærebordet ligger mere stabilt på vognen, og at bagenden af vognen ikke kommer til at slæbe hen ad vejen, når der køres ind på en mark, der ligger lidt under vejens niveau.

Til gengæld kræver den firhjulede vogn en dygtig chauffør, hvis der skal bakkes med vognen efter mejetærskeren.

Største rotor på markedet

Rotoren i Massey Ferguson 9895 er 3,55 meter lang og har en diameter på 0,8 meter. Rotoren drives hydraulisk igennem en tretrins gearkasse. Omdrejningerne på rotoren stilles og kontrolleres elektronisk og kan varieres fra 200 til 1.040 omdrejninger pr. minut.

En fødetromle i samme bredde som indføringen fordeler materialet fra indføringen og ind i rotoren.

Rotoren er opdelt i fire forskellige zoner, som alle er designet til at udføre specielle funktioner.

I den forrest indføringszone består rotoren af en stor snegl, som sikrer et jævnt materialeflow til tærskesektionen, hvor rotoren er monteret med slagler.

Derefter følger separationszonen, hvor strukturen i rotorhuset er mere åben, og hvor de sidste kerner falder fra halmen.

Den sidste del af rotoren sikrer, at halmen forlader rotorhuset i en kontinuerlig strøm. I lange og seje afgrøder, hvor der er risiko for, at materialet vil vikle i rotoren, kan der monteres knive i rotoren.

Tærskebroen justeres fra førerkabinen og har et totalt areal på 1,75 kvadratmeter.

Den lange rotor medfører, at halmen transporteres helt bagud i maskinen, og der behøves således ikke yderligere mekanik for at få halmen udlagt i skår eller transporteret til halmsnitteren.

Tilkobling af halmsnitteren er ikke up to date og foregår ved at et par remme, som skal monteres på snitterens remhjul.

Tærskningen kan justeres løbende

Maskinen har spildindikatorer under såvel rotor som under soldene, og i kombination med informationer om mængden af returgods har føreren et godt udgangspunkt for at optimere maskinen. For at kontrollere kvaliteten af færdigvaren behøver føreren blot at kaste et blik bagud, idet hele bagsiden af kabinen er en stor rude ind til korntanken.

I løbet af en høstdag ændres afgrødens beskaffenhed i takt med, at den først bliver mere tør, og senere på dagen igen begynder at blive fugtig. Takket være det hydrauliske træk af rotoren kan føreren let kompensere for de ændrede høstforhold ved dels at ændre omdrejninger på rotoren og dels at ændre indstillingen af broen.

Mange rotormaskiner har problemer med at få frasorteret sten, før de når ind i rotoren. Andre fabrikater forsøger at løse problemet med blandt andet sensorer og porte, som automatisk åbner, hvis der kommer et fremmedlegeme ind i indføringen.

Takket være fødetromlen er der på MF 9895 blevet plads til en traditionel stenfælde, som fanger stenene, når de kommer op med elevatoren, og før de når frem til rotoren.

Oversoldet har et areal på 2,86 kvadratmeter, og undersoldet har et areal på 2,44 kvadratmeter. Returmaterialet føres af en elevator hen foran i rotoren og får dermed en ekstra omgang i tærskesystemet.

Stor og åben korntank

Den åbne korntank rummer ikke mindre end 12.300 liter. Tømmesneglen har en rækkevidde på 7,4 meter og læsser af i en højde på 4,34 meter. Kapaciteten på tømmesneglen opgiver MF til 158 liter pr. sekund. Et er topydelse i tørre afgrøder, noget andet er praktiske forhold, hvor fugt og urenheder hurtigt sænker kapaciteten.

Under prøvekørslen i vinterbyg læssede maskine 6.600 kg. af på 1 minut og 40 sekunder. Maskinen blev også prøvekørt i frøgræs, hvor tankens tømmesystem overraskede positivt ved at kunne læsse græsfrøet af uden nogen form for hjælpemidler.

Tanken har en tragtformet overbygning, som desværre ikke har automatisk udfoldning, men skal foldes ud med håndkraft. Til gengæld er der gode trin op i tanken, og for at lette serviceringen af såvel udbyttemåleren som fugtighedsmåleren er instrumenterne monteret øverst i kornelevatoren og lette at servicere fra korntanken.

Teknikerne har i det hele taget gjort meget ud af at gøre maskinen servicevenlig, og takket være meget store paneler, som åbner højt, er det let at komme til at servicere den.

Med automatisk boost

Massey Ferguson 9895 er udstyret med en sekscylindret Caterpillar C13 Acert dieselmotor på 12,5 liter. Motoren har en nominel ydelse på 420 hestekræfter ved 2.100 o/min og en topydelse med powerboost på 470 hestekræfter.

I modsætning til andre maskiner, hvor den ekstra effekt kun stilles til rådighed, når eksempelvis tømmesneglen kører, har 9895 automatisk boost, som aktiverer den effekt, når der er behov for det.

Elektronisk overvågning

Opbygningen af MF 9895 virker solid og enkel. Men med hensyn til den elektroniske overvågning af maskinen er den fuld på højde med europæisk byggede maskiner.

På en skærm i kabinen har føreren et billede af hele maskinen, og her vises hastigheden på diverse remme og aksler.

Billedet giver et godt overblik over maskinen, og føreren observerer lynhurtigt, hvis der opstår et problem et eller andet sted. Den prøvekørte maskine var desuden monteret med kameraer både bag på og på tømmesneglen.

Billederne vises på et display i kabinen og transmitteres desuden trådløst til traktoren med kornvognen. Er traktoren udstyret med GTA-terminal, vises billedet fra tømmesneglen på displayet, og føreren af traktoren får dermed et godt hjælpemiddel til at vurdere, hvordan kornvognen fyldes.

Tekniske specifikationer Massey Ferguson 9895

Motor CAT C13

Effekt 459 hk

Transmission hydrostatisk

Antal gear 4

Tærskesystem rotor

Længde på rotor 3,55 m

Diameter på rotor 0,80 m

Hastighed rotor 200-1.040 o/min

Transmission rotor hydrostatisk

Soldareal oversold 2,86 m²

Soldareal under sold 2,44 m²

Kapacitet korntank 12.300 l

Kapacitet brændstoftank 870 l

Importørkommentar af Jacob Johnsen, AGCO Danmark A/S

Til høsten 2008 kommer der to MF 9895 mejetærskere til Danmark. Disse to maskiner skal i kunde-test - det vil sige, at de placeres hos to kunder i Danmark. Disse kunder skal så teste maskinerne gennem høsten og samtidig evaluere maskinerne for AGCO.

Efter høsten 2007 havde vi nogle ændringer til vores demomaskine. Nogle af disse ændringer vil vi gerne have kunder til at teste, inden maskinen sættes til salg i Danmark.

Sidste års demo gav os en god indikation om hvilke ændringer, vi skulle have lavet på de amerikansk byggede maskiner for, at de ville være optimale til danske forhold og de krav, som danske landmænd stiller.

Blandt andet var der et ønske om, at man skulle kunne åbne korntankoverbygningen elektrisk fra kabinen og ikke manuaelt, som man gør i USA. Der var også nogle ændringer til kabinen, og disse vil også blive testet i 2008.