Efter en kort afstikker til et andet fabrikat høster Ib Frederiksen, Grønneskov, på Østfyn igen med en Deutz-Fahr-mejetærsker, og specielt maskinens logiske og enkle betjening tiltaler den fynske gårdejer

Nær Lundeborg i det østfynske driver ægteparret Gitte og Ib Frederiksen en svineproduktion med 230 søer og opfedning af 5.000 slagtesvin. Derudover driver de cirka 200 hektar planteavl, og da stort set alt arbejdet i såvel stald som mark klares af ægteparret og en enkelt medhjælper, er der nok at se til.

Arbejdet skal derfor udføres rationelt, og derfor investerer Ib Frederiksen også i 2004 i en ny Deutz Fahr 5690-mejetærsker, som kapacitetsmæssig er rigelig stor til de 200 hektar.

I markplanen 2005 indgik 37 hektar frøgræs fordelt med 26 hektar almindelig rajgræs og 11 hektar hundegræs. Af korn var der 60 hektar vinterhvede, 35 hektar vinterbyg og 60 hektar vårbyg. Desuden indgik otte hektar ærter til fremavl i markplanen.

Kun frøgræs og ærter oplagres på ejendommen. De resterende afgrøder afhentes af køber direkte fra marken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Grønneskov ligger klemt mellem to store godser, og for at skabe harmoni i bedriften har Gitte og Ib Frederiksen været nødt til at skaffe sig suppleringsjord op til fem kilometer fra bedriften.

- Vi har vel jorden liggende i 20 forskellige marker, og det gør til tider markdriften lidt besværlig. Men her for nylig er det lykkedes at leje et par gyllebeholdere, der er placeret tæt på noget af det jord, som ligger længst væk.

- Dermed kan vi transportere gyllen ud i nærheden af markerne om vinteren og skal således ikke døje med de lange transporttider i højsæsonen.

Tilbage til de grønne

I årtier har det foretrukne traktorfabrikat på Grønneskov været Deutz-Fahr, og farven på traktorerne har således været i god overensstemmelse med navnet på gården.

Indtil for fire år siden var der ligeledes en grøn mejetærsker på gården, og efter en kort afstikker til et andet fabrikat kører der nu igen en Deutz-Fahr på Grønneskov.

- Man skal af og til prøve noget andet for at finde ud af, om det, som vi plejer at gøre, nu også er det rigtige.

- Ved at prøve et andet fabrikat, fandt jeg i hvert fald ud af, at det ikke altid er lykken at have en masse elektronik og automatik. Selvfølgelig er der også på Deutz-Fahr 5690 mere elektronik end på den tidligere model 3610 fra 1991.

- Men mængden af elektronik i den nye mejetærsker er af et sådant omfang, at jeg stadig føler, at det er mig, der styrer og kører maskinen og ikke teknikken, siger Ib Frederiksen.

Vipbart skærebord

Den nye Deutz-Fahr 5690 HTS er udstyret med et 24 fods skærebord, som ud over Autocontrol, der automatisk holder en ensartet stubhøjde i hele skærebordets bredde, også er udstyret med hydraulisk indstilling af skærebordets snitvinkel.

Fra kabinen kan føreren ændre vinklen på skærebordet, lige som føreren af en traktor med frontlæsser kan ændre vinklen på læsserens skovl eller greb.

- Ved at vippe skærebordet fremover får fingrene en meget aggressiv stilling, som betyder, at vanskelige afgrøder som frøgræs og lejesæd er lettere at samle op.

- I stående afgrøder, hvor der er risiko for at støde på sten, kan skærebordet i stedet vippes bagover. Det får nærmest bordet til at flyde hen over stenene, som i stedt for at ende inde i skærebordet, trykkes ned under skærebordet, forklarer Ib Frederiksen.

Stubhøjden styres af en sensor midt under skærebordet, og udligningen i forhold til terrænet styres af sensorer i hver side af bordet. Sensorerne får deres impulser fra tre slæbesko, som er monteret under skærebordet.

- Man skal lige være opmærksom på udformningen af disse slæbesko, som kan gå i jorden og ødelægges, hvis der bakkes med maskinen, når skærebordet er halvt løftet. Til gengæld virker Autocontrol-systemet udmærket og er let at indstille med en drejekontakt i kabinen, siger Ib Frederiksen.

Kniven har knivbladene monteret, så de skiftevis skære oppe og ned i fingrene. Det betyder ekstra sikkerhed for, at kniven ikke lukkes til af græs, når der høstes frøgræs eller korn, som er forurenet med rapgræs i bunden af afgrøden.

Når skærebordet gribes fra vognen og monteres på mejetærskere, sker alle tilslutninger imellem skærebord og mejetærsker på venstre side af maskinen.

- Specielt i vores situation, hvor markerne ligger spredt, og hvor vi skal have skærebordet afmonteret flere gange dagligt, er det dejligt, at tilkoblingen sker lige neden for trappen til kabinen og med kun fire greb.

- Hydrauliktilslutningerne er samlet i en multikobling, som blot klikkes på. Derudover er der kun at montere et el-stik, flytte et håndtag, som låser skærebordet fast, og montere en kraftoverføringsaksel, fortæller Ib Frederiksen.

En ekstra tærskecylinder

56-serien fra Deutz-Fahr omfatter tre modeller med henholdsvis 260, 280 og 320 heste. Alle modeller kan leveres med skæreborde fra 18 til 30 fod.

Tærskeværket på de tre modeller er identiske og består ud over en normal tærskecylinder med en diameter på 600 millimeter blandet andet af en TurboSeparator, som er en ekstra tærskecylinder monteret efter halmvinden.

- Indstilling af såvel broafstand som omdrejninger på tærskecylinderen sker elektrisk fra kabinen. Herfra styres også TurboSeparatoren, som kan løftes og dermed give en større afstand imellem separator og den underliggende bro.

- Specielt i vanskelige afgrøder som frøgræs og hvede, hvor halmen knapt nok er moden, er det min fornemmelse, at den ekstra tærskecylinder er med til at give et løft på kapaciteten og nedsætte spildet over rysterne, siger den fynske landmand.

Når der høstes porøse afgrøder som raps og ærter, løftes den ekstra tærskecylinder op for at undgå, at der kommer for meget smuld ned på soldene.

De eneste kritikpunkter den fynske landmand har til tærskeværket på 5690 HTS er, at han savner en større åbning ind til stenfælden, og at der af og til er problemer med, at halmen vil stoppe op ude yderst i halmnæsen.

Til gengæld roser han maskines blæser for at være særdeles effektiv og for at udføre en god rensning af afgrøden. Samtidig roser han maskinen for at være let at omstille fra at snitte halmen og udlægge halm i strenge. Omstillingen sker med er enkelt håndtag, som både ændrer halmstrømmen og tilkobler snitteren.

Desuden er det daglige vedligehold gjort let ved at hovedparten af maskinens lejer smøres fra et centralt sted på begge sider af majetærskeren.

Korntank med overbygning

Som standard er Deutz-Fahr 5690 udstyret med en korntank, der rummer 8.500 liter.

Overbygningen på korntanken løftes el-hydraulisk og betjeningen foregår fra kabinen. Låget på korntanken kan åbnes manuelt og er forsynet med gasdæmpere.

- Vi har ikke monteret specielt tømmeudstyr til frøgræs i tanken, og alligevel har vi ikke haft de store problemer med at få frøet ud af tanken, fortælle Ib Frederiksen.

Samlekvaliteten i orden

Rammerne omkring produktionen af Deutz-Fahr-mejetærskere har i de seneste år været lidt turbulent, idet produktionen først blev flyttet til Danmark fra Tyskland og siden til Kroatien.

Ib Frederiksens maskine er således produceret i Kroatien, og han var da også spændt på at se, om den nye fabrik kunne leve op til den normale samlekvalitet fra Deutz-Fahr.

- Det mener jeg bestemt, at de kan, og jeg har endnu ikke fundet et eneste sted på maskine, som bære præg af, at det ikke er lavet i enten Tyskland eller her i landet, tilføjer Ib Frederiksen.

 

Importørkommentar

Snitvinkelindstillingen på 5690'eren ved vi, også fra andre kunder, giver føreren en perfekt mulighed for at optimere indføringen under alle forhold, og især i forbindelse med direkte høst af græsser.

Det er i skærebordet, at man forbereder en høj kapacitet. For kan man få materialet jævnt og fint ind i maskinen, så kan selv et mindre tærskeværk levere en overraskende stor kapacitet.

Vi har hørt før, at der ved dugfald kan forekomme ophobning over halmsnitteren, når denne ikke benyttes.

Der arbejdes på højtryk med problemet, som især optræder, når strået ikke er modent, og fugtigheden er høj. Der er alarmer indbygget for ophobning, både over snitter og over rystere, så skader undgås.

Den nye fabrik, som producerer maskinerne, er særdeles moderne indrettet, og maskinerne opbygges og samles efter samme principper, som tidligere fra produktionen i Tyskland.

Det vil sige helsvejset chassis, samling i grundmalet tilstand, så slutlakeringen foretages til sidst.

Derved undgår man at sammenspænde lakerede flader. Det giver langt bedre samlekvalitet og langt bedre rustbeskyttelse.

Udover 5690'eren, lanceres netop nu to nye modeller 5650 H og 5660 H, som har fem rystere, men som er opbygget efter helt samme recept som 5680 og 5690'eren