Hans Ingemann Nielsen, Hårlev på Stevns, var slet ikke i tvivl om, at hans næste mejetærsker skulle være en Case IH AFX8010 Axial-Flow, og efter en sæson er han stadig begejstret for den

Markplanen er overhovedet ikke traditionel, og den stiller sine krav til grejet – også til mejetærskeren.

- Vi dyrkede 436 hektar til høst i 2006, og af dem var kun 195 hektar korn, mens resten var frø og ærter, fortæller Hans Ingemann Nielsen, Højgård ved Hårlev på Stevns.

Han bor på en egn, hvor sammensætningen af afgrøder er præget af mulighederne for at dyrke frø, og disse muligheder har han da også benyttet sig af i vidt omfang. Hvordan fremgår af faktaboksen.

De forskellige slags frø stiller selvsagt store krav til både mejetærsker og pilot, der skal stå for høsten. Derfor handler valget af mejetærsker heller ikke om blot at finde den billigste maskine, men i lige så høj grad om at finde en mejetærsker, der kan foretage høsten uden problemer og med et lavt spild.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Desuden ønsker vi kapacitet, og så skal det selvfølgelig også gerne være høst til en fornuftig pris, konstaterer Hans Ingemann Nielsen.

Høst til en fornuftig pris er blandt andet en god brændstoføkonomi og få omkostninger til vedligehold.

Indfrier forventningerne

Som et indledende spørgsmål til denne mejetærskertest vil det være naturligt at spørge Hans Ingemann Nielsen, om han har fået sine forventninger indfriet efter købet af en Case IH AFX8010 Axial-Flow mejetærsker til sæsonen 2006.

- Den er god, og den er overskuelig at arbejde med. Så den er ikke til salg, og jeg er en tilfreds mand, svarer han på spørgsmålet.

Og erfaringen baserer sig på 150 tærsketimer og 200 motortimer kørt med denne mejetærsker, som afløste en New Holland CX880 mejetærsker, der er en konventionel rystermaskine.

- Før købet havde jeg bestemt mig for, at det skulle være denne Axial-Flow, og det har jeg ikke fortrudt i forhold til det, jeg selv har erfaret tidligere eller ud fra det, jeg hører fra andre frøavlere, siger han.

At købe en ny mejetærsker er dog ikke helt uden problemer.

- Vi har haft lidt drillerier, men de vedrører alle betjeningen og ikke opbygningen af maskinen eller dens kvalitet, konstaterer Hans Ingemann Nielsen.

Et godt skærebord

Til Case IH AFX8010 Axial-Flow kan man vælge mellem flere typer skæreborde, og Hans Ingemann Nielsen valgte et Case IH 2040, som har 15 centimeter større afstand mellem kniv og snegl end model 2030-skærebordet.

- Jeg er særdeles godt tilfreds med skærebordet, og det er en stor fordel, at det kan vinkles i forhold til jordoverfladen ved hjælp af seks bolte mellem skærebordet og sluget, forklarer han.

Det gjaldt for eksempel både, da han skulle høste hvidkløver og ærter. I begge tilfælde blev skærebordet stillet, så knivenes spidser blev rettet ned mod jorden.

- Sammen med skærebordets automatiske højdeindstilling betød det, at såvel ærter som hvidkløver uden problemer kunne samles op, fortæller han.

Den automatiske højdeindstilling på det 30 fod brede skærebord er Hans Ingemann Nielsen også meget glad for.

Reguleringen sker via to plader, der hver er cirka en halv kvadratmeter store. I modsætning til andre systemer betyder det, at mindre ujævnheder i marken ikke får skærebordet til at ændre position.

- Kører jeg over et dybt sprøjtespor, vipper skærebordet ikke, siger han.

Det giver en roligere kørsel, og gør det nemmere at køre med maskinen.

Sten er normalt ikke et problem, idet sluget kan indstilles, så indføringslamellerne ligger tæt til dets bundflade. Det betyder, at kommer der en større sten, kommer den ikke længere end til starten af sluget.

- Og da der ikke er noget remtræk, får en blokering ikke fatale konsekvenser, siger Hans Ingemann Nielsen.

Smører kniven

Det er nemt at vedligeholde Case IH 2040-skærebordet, som kun har en smørenippel, der skal smøres dagligt i sæsonen.

- Alle andre steder skal der smøres for hver 50 timer, og det gør den daglige service nem for maskinen som helhed, siger Hans Ingemann Nielsen.

I græsfrø er det især rajgræs, som er en udfodring for skærebordets kniv.

- Kniven er hurtig, men i netop rajgræs kan det knibe med at følge med, og vi kan højst køre 4,5 kilometer i timen. Ellers brækker kniven, forklarer han.

Det er ligesom kniven bliver påført en belægning, når der bliver kørt i rajgræs, og derfor har Hans Ingemann Nielsen fundet ud af, at en smøring hver time med lidt dieselolie kan forebygge problemer.

- Jeg bruger min rygsprøjte til denne smøring, så det er ganske lidt olie, der skal til, forklarer han.

Især her i 2006 var rajgræsset meget sejt, og fremkørselshastigheden var omkring 4,0 kilometer i timen.

- Jeg blev dybt imponeret over maskinens kapacitet, og vi høstede over to ton pr. hektar, fortæller han.

Høj kapacitet i korn

Det er ikke kun i korn, at Case IH AFX8010 Axial-Flow viser sin formåen.

- I vinterhvede kan vi køre med cirka otte kilometer i timen, og over en høstdag med en blanding af vådt og tørt korn samt lejesæd ligger kapaciteten på 450 tønder i timen, fortæller Hans Ingemann Nielsen.

Den maksimale kapacitet, han har høstet i timen i vinterhvede, er 650 tønder, men så bliver der spildt lidt.

I vårbyg er den gennemsnitlige kapacitet 325 tønder i timen, har Hans Ingemann Nielsen erfaret.

- Og trods den høje kapacitet er det en fin råvare, vi får, fortæller han.

Analysen af vinterhveden viser rensesvind fra 0,2 til 0,4 procent, og i byggen var rensesvindet 0,8 procent.

Nem at omstille

En Case IH AFX8010 Axial-Flow har ikke en traditionel tærskebro. Fra sluget bliver materialet ført direkte til rotoren, som har en diameter på 762 millimeter og en længde på 2.612 millimeter.

Rotoren trækkes via en trinløs CVT-transmission og en aksel, som tilsammen kaldes Power Plus Drive. Der er således ingen remme til hverken indføring eller rotor. En blokering betyder derfor heller ikke afbrændte remme eller andre problemer. Hastigheden på både indføring og rotor er trinløst variable, og hydraulisk reversering er standard.

Rotoren er udstyret med 66 slagler, og den er omsluttet, så der er i 180 grader af dens omkreds er to gange fire udskillelses-broer i forlængelse af hinanden på hver sin side af rotoren.

- De er nemme at komme til, og vi skifter om på dem i forhold til afgrøde og afgrødens tilstand, forklarer Hans Ingemann Nielsen.

Forskellen på udskillelses-broerne er deres grovhed – det vil sige hvor meget luft, der er mellem trådene.

- Det tager højst en halv time at skifte de to forreste i begge sider, siger han.

I engrapgræs, som kan være drilsk at tærske, valgte han således at sætte et fint udskillelses-bro forrest efterfulgt af en grov og to fine bagerst.

- Det gav en skånsom tærskning, hvor det løse frø hurtigt blev skilt fra, og resten blev skilt fra længere bagude i systemet, fortæller Hans Ingemann Nielsen.

På den måde kan systemet tilpasses de forskellige afgrøder.

Spireevnen bevares

- For os betyder det alt, idet spireevnen skal bevares. I spinatfrø samt radiser er Axial-Flow den eneste mejetærsker, der kan leve op til det krav, siger han.

Eneste problem er, hvis udskillelses-broerne stilles for tæt på rotoren, så den stoppes. Tætheden kan indstilles direkte fra førerkabinen, og de gange, hvor maskinen er blevet forstoppet, er denne funktion sammen med muligheden for reversering af rotor, indføring og skærebord blevet brugt til at køre den fri igen.

- Men jeg er ikke helt tilfreds med det gearskift, der er til rotoren. Det er for tungt at betjene, og man skal ud af kabinen, forklarer han.

Ofte er rotormaskiner blevet beskyldt for at være hårdere ved halmen end rystermaskiner.

- Efter min erfaring er det dog ikke tilfældet med en Axial-Flow, hvis den er korrekt indstillet, siger Hans Ingemann Nielsen.

Og netop på dette punkt har han en efterlysning:

- Jeg mangler et A4-ark med anvisning på de forskellige grundindstillinger af tærskefunktionerne, så man nemmere kan komme i gang med afgrøder, man ikke tidligere har fået erfaringer med, siger han.

Indstiller soldene

Med til den perfekte indstilling af en Case IH AFX8010 Axial-Flow hører også indstilling af soldene.

Alle solde på nær forrensesoldet kan indstilles direkte fra kabinen.

- Forrensesoldet skal kun stilles om ved skift fra afgrøde til afgrøde, og det tager under et minut at gøre det.

- Men man skal passe meget på, at det ikke åbnes for meget, for så er luftstrømmen ikke stærk nok til at holde selve Cross-Flow blæseren fri for afgrødedele, forklarer Hans Ingemann Nielsen.

I hans maskine er der to kameraer, nemlig et der viser soldene, og et der peger bagud. På den måde kan han via den samme monitor i kabinen følger med i, hvad der sker de to steder.

- Jeg følger mest med på soldene og skifter sjældent til det bagudvendte kamera, siger han.

Soldkassen er selvoprettende ved kørsel på sidehæld – men den skal være fuldstændig i vater fra starten for at køre optimalt.

- Har den et sidehæld på blot en millimeter, kan jeg i kameraet se, hvordan halmen dansen sidelæns, konstaterer Hans Ingemann Nielsen.

Han nævner også den fordel, det er, at Cross-Flow blæseren er udstyret med lameller, der sidder tæt.

- Sammen med det hydrauliske træk af den betyder det, at den kan stilles til en meget lille, men samtidig meget konstant luftydelse, og det er en stor fordel ved høst af frø, siger han.

Og at soldarealet er på 6,5 kvadratmeter hører med til de fordele, som er uundværlige ved høst af især frø.

Mange muligheder

Case IH AFX8010 Axial-Flow giver som standard mange muligheder for at håndtere halmen. Den kan nemlig både aflægges uden og med snitning – og der er mulighed for at aflægge såvel usnittet som snittet halm i forskellige skårbredder efter behov.

Halmsnitteren er placeret lige bag og under rotoren.

Over den ligger også motoren, og her er der et punkt, man skal være meget opmærksom på.

- Det første, man skal gøre, er at svejse en ekstra plade under motoren, så en eventuel brækket kniv ikke kan flyve op og slå hul i motorens bundkar, siger Hans Ingemann Nielsen.

Han er ikke helt tilfreds med det arbejde, snitteren udfører, idet snitlængden er lidt over det, han gerne vil have.

- Måske kan problemet løses med andre knive, mener han.

Det er dog ikke værre, end at det indtil nu har været muligt at nedharve alt snittet halm med en almindelig stubharve.

Uanset, om halmen samt avner skal lægges på skår eller snittes, kan den samles eller spredes over hele arealet.

- Vil man for eksempel i rødsvingel undgå at snitte halmen men i stedet have den lagt ud over hele arealet til senere afbrænding, kan det også lade sig gøre, fortæller Hans Ingemann Nielsen.

God brændstoføkonomi

Med stadigt stigende priser på brændstof er en mejetærskers brændstoføkonomi efterhånden også en vigtig egenskab.

Case IH AFX8010 Axial-Flow er udstyret med en 10,3 liters Case IH dieselmotor (fremstillet af Iveco), som yder maksimalt 455 hestekræfter.

- Det er en fantastisk god motor, og forbruget af brændstof er efter min erfaring omkring 16-17 liter pr. hektar.

Set i forhold til maskinens størrelse virker det måske til, at motoren er lige det mindste.

- Men min oplevelse er, at maskinens enkle opbygning betyder, at der er brug for færre hestekræfter pr. hkg, man kan høste pr. time.

- Så jeg har ikke oplevet, at manglende motorkraft har været en begrænsning. Men motoren kan udnyttes fuldt ud, når det hele er i gang, konstaterer Hans Ingemann Nielsen.

Alt sidder genialt

Høst er ofte lange dage i førerkabinen, og det stiller krav til dens indretning.

- Alt sidder efter min mening genialt, og jeg plejer at være ret hysterisk med den slags.

- Den største udfordring har ikke været betjeningen men det faktum, at det er svært at følge med til at køre mellem 8,0 og 8,5 kilometer i timen i hvede samtidig med, at skåret skal holdes, og der tømmes korn af, siger Hans Ingemann Nielsen.

Han kunne derfor godt tænke sig et system til autostyring, og det findes da også – enten baseret på laserstråler eller GPS.

- Man bliver simpelthen for træt, og det er især de første dage, som er slemme, når man selv skal styre maskinen, forklarer han.

Menneskelige fejl

Når det kommer til en helhedsvurdering af Case IH AFX8010 Axial-Flow, har Hans Ingemann Nielsen ikke meget andet end roser at uddele – og der er få torne.

- Men klargøringen var ikke helt optimal, og jeg fik dæk på den, som hopper ved kørsel på landevej, så jeg ikke kan køre med 30 kilometer i timen.

- Desuden er der problemer med ladegeneratoren, som bliver for varm, forklarer han.

Endelig var det roterende luftindtag af plast, som ikke kunne holde. Men det bliver skiftet til et af stål, og så er det ikke noget problem på en maskine, som i øvrigt lever op til forventningerne.

Afgrøder til høst 2006 (i ha)

- Engrapgræs (tre sorter) 100

- Rødsvingel 20

- Rajgræs 38

- Hvidkløver 13

- Ærter 30

- Spinat 40

- Byg 35

- Vinterhvede 160

Case IH AFX8010 Axial-Flow

Motor

Maks. effekt: 335 kW/455 hk

Type: Elektronisk styret Case IH 10,3 l

Cylinderantal/køling: 6/vandkølet m turbo aftercooler

Fremdrift

Hydrostatisk

Gearområder: 4

Dæk foran standard: 900/60R32

Dæk standard bag: 600/65R28

Tærskeværk

Rotor

Længde: 2.612 mm

Diameter: 762 mm

Underblæser: Cross-Flow hydraulisk trukket

Blæserhastighed: 300-1.150 omdr. pr. minut

Solde

Soldareal: 6,5 m2

Opretning: Standard selvoprettende

Soldkasse, antal trin: 3

Fjernbetjening: standard øverste og nederste

Mål og vægt

Korntank, indhold: 10.500 liter

Tømmekapacitet: 105 l/sek.

Aftømningshøjde (6 m): 4,62 m

Indhold brændstoftank: 1.000 l

Vægt med skærebord: 16.500 kg

Højde: min. 3,91 m

Priser

Pris basismaskine med 30 fods 2040 skærebord: 2.045.000 kr.

Prisen er inkl. skærebordsvogn, halmsnitter med indstillelige spredeplader, avnespreder, Deluxe kabine med aut. klimaanlæg, farvemonitor, køleboks og radio.

Importør: CNH Danmark, Arnold Nielsens Boulevard 140, 2650 Hvidovre

Antal forhandlere: 19