Hos I/S Hansen & Mathiesen har man fået VF-dæk monteret på bedriftens 19,5 ton ged for at kunne klare både tung vægt og stor trækkraft.

Hos mælkeproducenten I/S Hansen & Mathiesen har man til sæson 2020 fået monteret nye dæk på bedriftens 19,5 ton Libherr-gummiged. Og der er ikke tale om helt traditionelle gummigeds-dæk, men derimod gummigedsdæk med VF-teknologi.

- Vi har indtil nu kørt knap 7.000 timer på traditionelle entreprenør-dæk på geden, og de har gjort det rigtig godt, hvor den primære kørsel har været i køresiloer på asfalt- og beton-bund, fortæller Jørgen Mathiesen, medindehaver af I/S Mathiesen, som foruden lidt maskinstationskørsel og 665 hektar planteavl også rummer 750 malkekøer.

Uden for siloen

Bedriften var på udkig efter nogle dæk, som også kunne begå sig uden for køresiloen:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Især ved kørsel i græs- og majsensilage, var vi på udkig efter nogle dæk med traktormønster, og især til læsning af kalk og jord i marken. Valget faldt på Alliance VF 750/65 R26.

VF står for Very High Flexion-dæk, hvilket vil sige ekstra fleksible dæk, og det betyder i praksis, at man kan køre med 40 procent mere last ved samme dæktryk eller sænke dæktrykket 40 procent ved samme belastning.

rich-media-1
Det meste af tiden kører gummigeden i køresiloen, men da den også udfører sammentrykning i ensilage samt andre opgaver uden for køresiloen, var man på udkig efter dæk med traktor-mønstre.

- Vi har brug for den høje belastningsevne, da gummigeden vejer 19,5 ton, og med en blokskærer, hvor vi tager 3,5 ton majs ad gangen, så er der klem på dækkene, fortæller Jørgen Mathiesen.

Selvom han kun har kørt med dækkene i halvanden måned, kan han mærke stor forskel ved kørsel i ensilagestakken under ensilering af første slæt græs, samt ved kørsel på vejen:

- Der er langt mere komfort i de nye VF-dæk, og jeg er ikke i tvivl om, at dækkene sørger for at få den optimale trækkraft ned på underlaget i ensilage-stakken.

Blokskære sviner mindre

I langt størstedelen af året, kører gummigeden med en AP Machinebouw blokskærer, og der er tale om en ret seriøs model, som tager 3,5 ton majs ad gangen.

- Jeg er rigtig glad for den blokskærer - den tager majs og græs på præcis samme måde, og der er ingen svineri, når der køres mellem ensilagestakken og hen til fuldfodervognen.

- Det er bare at køre hen og lukke skovlen sammen - de kraftige stempler i toppen sørger for en rolig sammenlukning og dermed minimal spild.

rich-media-2
Der er tale om en ret seriøs blokskærer på den sønderjyske bedrift.