I et læserbrev sætter Ulrik Lunden, bestyrelsesmedlem i BL, fokus på de håb, han har til forhandlingerne om det kommende regeringsgrundlag.

Klimaet er et af de helt centrale emner i forbindelse med forhandlingerne om et kommende regeringsgrundlag. Og heldigvis for det.

Nu må vi håbe - både af hensyn til landmanden, samfundsøkonomien, eksporten og ikke mindst klimaet - at Mette Frederiksen og Co. i dén forbindelse forstår betydningen af gødning.

De gødningsnormer, vi fik med Landbrugspakken, har således ikke bare øget udbytterne og kvaliteten markant for de danske afgrøder men betyder også en mere effektiv CO2-binding. Den øgede kvælstoftilførsel binder således mere CO2 i jord, halm og korn, vel at mærke uden at det skader miljø og natur. En velgødet hvedemark kan eksempelvis binde 16 tons CO2 per hektar.

Vi landmænd er nøglen til at bidrage til yderligere CO2-reduktion. Landbruget kan faktisk løse hele nationens klimaopgave. Hvis vi får lov.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Husk i øvrigt: Økologiske fødevarer binder mindre CO2 per arealenhed end konventionelle landbrugsprodukter og er dermed mere klimabelastende. Så hvis et nyt regeringsgrundlag taler om bedre klima og mere økologi, hænger mål og midler ikke sammen - og "feel good"-politikken vil i stedet virke som statstilskud til større drivhuseffekt og mindre natur!