I et læserbrev slår næstformand i BL, Gustav Garth-Grüner, et slag for alle de positive ting ved Landbrugspakken.

Foråret er en god tid for en landmand.

Vårafgrøder skal sås, og vinterafgrøder skal plejes. Det ser godt ud i marken i år. Afgrøderne trives jo, nu de får næring at leve af - takket være Landbrugspakkens mere gødning. Luften er klar, solen skinner, viben kan både høres og ses, rådyr og harer kommer over marken. Der er meget at glædes over.

Landbrugspakken, der blev vedtaget for over tre år siden, står stadig som et skældsord for nogen - mens vi landmænd er glade for den. Den udskældte pakke er set her fra marken lidt af et Kinderæg. Flere gode ting på én gang.

Mere gødning betyder, at planterne bliver sundere og stærkere. De får dybere rødder, så de kan samle næringsstoffer op i dybere lag. Det er godt for miljøet. Samtidig kan de lagre mere CO2. Afgrødernes indhold af protein er vokset betragteligt med Landbrugspakkens gødning. Det er godt for produktionen og betyder, at når andre verdensdele køber europæisk korn til føde eller foder, hedder det ikke længere "danish excluded" - nu er den danske kornkvalitet blevet betragteligt bedre. Det betyder tillige, at mængden af det udskældte importerede soja reduceres betydeligt, da det danske korns større indhold af protein nu atter er godt foder til husdyrene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er ikke den positive historie, jeg eller andre hører i medierne. Men som konventionel landmand er det min virkelighed.

Derfor er mit ønske, også her i valgkampen: Slip virkeligheden løs i hele reguleringen af landbruget. Lad ikke fortsat verdensfjerne meta-data og modeller bestemme over vores fødevareproduktion.

Først når regulering og lovgivning baserer sig på virkeligheden, kan et bæredygtigt, intensiveret landbrug optimalt bidrage til det danske samfund: Klimamæssigt, miljømæssigt, produktionsmæssigt og økonomisk.