Fra årsskiftet har Arla været klar med registrering og måling af konkrete parametre på de enkelte bedrifter med mulighed for at mindste klimaaftrykket og få ekstra tillæg på 7,47 pr. EKM.

Flere hundrede landmænd har allerede taget Arlas elektroniske klimatjek. Alle andelshavere i syv lande har mulighed for at tage tjekket og opnå én cent mere i tillæg pr. kg. mælk. Vinduet for at tage et klimatjek holder åbent frem til juni i år, og derfra kan de enkelte bedrifter få tillægget, hvis de lever op til kriterierne. Det kan for eksempel handle om foderproduktion, håndtering og opbevaring af gylle, brændstof og elektricitet, som alle er områder, der påvirker klimaaftrykket.

Fra juni i år og året ud kan bedrifter, der har taget klimatjekket, og som lever op til kriterierne, få udbetalt tillægget. Arla vil herefter tage stilling til, om klimatjekket bliver et krav til den enkelte producent for at levere til mejeriet, eller hvad der skal ske på med tillægget.

I følge projektleder hos Arla, Hanne Bang Bligaard, er intet endnu afklaret omkring klimatjekket.

Økologisk mælkeproducent og andelshaver hos Arla, Torben Sønderby, tog for første gang et klimatjek på sin bedrift i Spjald tilbage i 2013 ved hjælp af rise-modellen.

Sammen med projektleder hos Arla, Hanne Bang Bligaard, deltog Torben Sønderby på Kvægkongres 2020 med et oplæg om klimatjek og kortlægning af bedrifternes klimaaftryk.

- Jeg har et vigtigt budskab til jer. Gå ind i dette med åbent sind. Jeg er sikker på, at dagsordenen om klimaaftryk ikke forsvinder, sagde Torben Sønderby til de fremmødte mælkeproducenter.