De foreløbige driftsresultater for de konventionelle og de økologiske bedrifter viser en fremgang fra 2018 til 2019.

Selv i uforudsigelige tider, ser det ud til, at det danske kvægbrug holder skruen i vandet. For de konventionelle kvægbrug er fremgangen på godt 150.000 kroner og for økologerne knap 400.000 kroner, fortalte formand for L&F, Christian Lund på Kvægkongres 2020 i dag i Herning.

- Tallene skal selvfølgelig ses i lyset af tørken i 2018, hvor vi fik ekstraordinære efterbetalinger fra vores andelsselskaber, men også et 2019, hvor mange har døjet med følgerne af tørken i form af lave foderbeholdninger, sagde formand for L&F Kvæg, Christian Lund.

For bedrifter med slagtekalve er der en stigning på knap 70.000 kroner i det foreløbige driftsresultat. Det dækker over en fremgang i markbruget og en tilbagegang i slagtekalveproduktionen. Den væsentligste forklaring er højere foderpriser og lavere afregningspriser.

- Derudover er mange slagtekalveproducenter blevet ramt af den alvorlige og dybt beklagelige fejl i implementeringen af reglerne om betalingsrettigheder. For omkring 200 virksomheders vedkommende drejer det sig om, at mere end 100.000 kroner ud af den blå luft blev hevet ud af deres budget sidst på året i 2019, sagde Christian Lund.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Efterlyser svar

Fra Landbrug & Fødevarers side er der arbejdet intenst på konstruktive forslag til hvordan disse alvorlige konsekvenser kan afhjælpes.

- Vi sætter pris på, at det er fire anerkendt, at der ikke kan kræves penge op med tilbagevirkende kraft, og at vores Fødevareminister Mogens Jensen vil arbejde for, at der i 2021 kan udbetales mere koblet støtte til slagtekalveproducenterne, sagde Christian Lund.

Men trods gentagne henvendelser, mangler L&F stadig klart svar på forslaget om et rentefrit lån til de hårdest ramte.

- Det håber jeg at du, Mogens, kan give os snarest, sagde Christian Lund direkte henvendt til fødevareministeren.