Arla meddeler, at acontoprisen for konventionel mælk i november er uændret.

Arlas acontopris for konventionel mælk vil forblive uændret fra 1. november 2019, skriver Arla i en pressemeddelelse.

Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 248,8 DK øre/kg.

Arlas acontopris for økologisk mælk vil forblive uændret fra 1. november 2019.

Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 324,4 SE øre/kg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Markedsoversigt:

Den overordnede baggrund for markedet er, at priserne fastholdes takket være den begrænsede vækst i mælkeproduktion, undtagen i den nærmeste fremtid, hvor det er sandsynligt, at den globale efterspørgsel vil udligne den forventede begrænsede vækst i mælkeudbud. Der er relativ stabilitet set i forhold til en truende økonomisk opbremsning og fortsatte handelsspændinger, hvorfor vi ikke bør forvente at opleve betydelige kortvarige stigninger i efterspørgslen.

Den globale mælkeproduktion er stadig stort set uændret, med svag vækst i Europa og NZ, skønt den stadig ligger under den langsigtede tendens, hvor andre primære eksportområder oplever ingen til små fald. Mælkeproduktionen i Europa var 0,8 % højere end i august 2018, hvilket betyder at årets vækst nu ligger på 0,3 %. Væksten koncentrerer sig fortsat i nogle få lande, primært UK, Irland og Polen. Produktionen in NZ steg mindre end forventet og lå kun 0,8 % højere end i august sidste år, hvilket betyder, at den generelle vækst for året i store træk er flad.

Med øget produktion af mozzarella i de seneste måneder, har udbuddet af Gul Ost være trængt, hvilket har ført til en lille prisstigning. Skønt prisen på mozzarella fortsat holder sig oppe, forventes den at falde en anelse som reaktion på den forventede stigning i volumen, men efterspørgslen er fortsat god i forhold til de langsigtede forventninger om yderligere stigninger i efterspørgslen i Asien og foodservice-markeder.

Pulver, især skummetmælkspulver, nyder stadig stor efterspørgsel med fortsat stigende priser. Stigende efterspørgsel efter fedtholdigt mælkepulver, den lave mælkesæson i Europa og de lave beholdninger bør sikre udbudsmæssig tilbageholdenhed på markedet. Prisen på sødmælkspulver er relativ stabil, eftersom stigende efterspørgsel fra Kina og en spidsproduktion i NZ, der er mindre end forventet, har en positiv indvirkning på det normale sæsonpres på dette tidspunkt af året.

De europæiske smørpriser steg svagt i september grundet de sædvanlige sæsonmæssige påvirkninger, men er dog kommet under pres i de seneste uger grundet fortsat svag efterspørgsel, da de fleste købere nu er dækket ind til slutningen af året. Det normale sæsonmønster med svagere priser i Q1 forventes gentaget i 2020.

Produktionen af økologisk mælk fortsætter med at stige på tværs af Europa, GE-produktionen ligger eksempelvis 9 % højere i august 2019 end i august 2018. Dette lægger fortsat pres på markedet i hele Europa. Økomarkederne er for nu stort set stabile, selv om kategorien for frisk økologisk mælk i UK er faldet i værdi og volumen over de seneste måneder.

Den seneste styrkelse af USD er vendt en anelse i de seneste par uger. De fortsat lavere end forventede økonomiske tal fra USA i form af en lavere end forventet inflationsrate betyder, at der er øget mulighed for prisfald. Dette sammenholdt med en øget risikovillighed på markedet og derfor mindre efterspørgsel efter lavrisiko USD som følge af en mindre opblødning i handelsspændingerne mellem USA og Kina betyder, at markedernes villighed til fortsat at købe USD er faldet.

Manglende tillid til den tyske økonomi, hvor overskuddet på handelsbalancen mindskedes igen efter endnu et fald i eksporten, betyder, at markedsstemningen over for EUR fortsat er negativ. Så længe der er bekymring om den tyske økonomi, vil der være begrænset lyst til at købe EUR.

GBP er steget betydeligt på det seneste som følge af tydelige fremskridt i Brexit-forhandlingerne mellem UK og EU, selv om de underliggende bekymringer om den britiske økonomi kan lægge pres på pundet, især hvis optimismen om en aftale viser sig at være ubegrundet.