På Udbyneder Østergaard sydøst for Hadsund er det økonomiske resultat fordoblet i positiv retning ved at gå over til økologisk planteavl.

I 1999 var Ib Hjort på gården Udbyneder Østergaard nået til et punkt, hvor der skulle ske noget andet for at komme videre indtjeningsmæssigt.

- Vi havde høstet okay som konventionelle. Det sidste år inden omlægning lå vi på 80 hkg i snit i hveden. På det tidspunkt dyrkede vi hvede efter hvede. Men vi skulle gøre et eller andet for at flytte os, og min regnskabsfører kom med forslaget, hvorfor ikke begynde med økologi. Vi starter på et nul, og det kan kun fremad herfra, fortæller Ib Hjort om kommentaren fra regnskabsføreren.

Det var et forslag, der ikke lige umiddelbart lå først for hos ham, men efter nogle overvejelser og drøftelser, om hvorvidt jorden kunne fungere økologisk, blev valget truffet, og omlægningen begyndte i 1999.

Noget kunne tyde på, at det ikke var nogen dårlig beslutning at skifte over til økologi. I 2014 blev Udbyneder Østergaard ApS kåret som årets Gazelle af Børsen.

- Du kan sige, at vi har fordoblet vores økonomi, efter vi er gået over til økologi, oplyser han.

Til spørgsmålet hvordan man opnår at blive årets gazelle, svarer han:

- Vi prøver at finde ting, der passer ind på vores bedrift. Det har vi blandt fundet med fremavl af korn og et stort areal med frøavl.

I Agro, der udkommer i dag fredag den 10. juli kan du læse mere om bedriften; frøavl, fordelene ved fremavl, håndtering af ukrudt og kvælstof.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.