Ved brug af såkaldt massespektrometri vil forskere fra Aarhus Universitet dissekere gyllelugten for at udvikle teknologier til at komme hørmen til livs.

Forskere fra Aarhus Universitet er klar med en metode, der skal komme gyllelugten til livs. Det skriver Ingeniøren. 

- Det, vi arbejder på nu, er at analysere os frem til, hvad de forskellige registrerede lugtstoffer betyder for oplevelsen af lugt fra stalde, siger Michael Jørgen Hansen, Institut for Ingeniørvidenskab, til Ingeniøren.

Det har hidtil været meget besværligt at måle lugten fra en stald præcist. En kemisk prøve fra luften i en stald vil tvivlsomt ankomme til laboratoriet intakt nok til nøjagtige målinger, da den kan nå at ændre sig på vejen. 

Svovlforbindelser er synderen

Forskerne bruger nu teknologien PTR-MS, som er baseret på on-line massespektrometri, hvor der tages prøver direkte fra luften, og indholdet af flygtige forbindelser bestemmes. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aarhus Universitet vil over de næste par år opsamle og analysere bunker af data, som skal give et samlet billede af, hvad det er, der generer næsen.

- Vi ved allerede, at svovlforbindelser spiller en væsentlig rolle, men vi skal finde ud af hvilke, der er de mest kritiske, forklarer Michael Jørgen Hansen.

PTR-MS kan dog, ifølge forskeren, ikke stå alene. Det skal løbende holdes op mod den menneskelige næse, da det jo i sidste ende er dens dom, der skal afgøre om målet er nået.