Hos planteavleren Niels Erik Pedersen bliver udbyttekortene fra mejetærsker forvandlet til tildelingskort, som benyttes gennem hele sæsonen.

Hos Niels Erik Pedersen på Dalsbakkegaard skal det hele ikke bare være nemt, det skal også være attraktivt. De seneste år er der indsamlet en hel masse data fra for eksempel mejetærskeren, i form af udbyttekort. Disse kort bliver analyseret, og dermed bliver de brugt til udarbejdningen af de fremtidige tildelingskort.

På såmaskinen er der både variabel tildeling af såsæd og gødning, dog uafhængigt af hinanden. Selvom udsædsmængden øges, behøver Niels Erik Pedersen ikke tildele mere gødning under såning.

- Der, hvor der er meget kuperet, giver det rigtig god mening at tilpasse udsædsmængden, og i mit tilfælde bliver der justeret i forhold til Robin Hood-metoden, forklarer Niels Erik Pedersen.

Robin Hood-metoden går ud på at tage fra de rige og give til de fattige, og dermed flyttes der såsæd fra de gode områder til de mindre gode områder, sådan at der vil blive en mere ensartet fremspiring, da der i nogle pletter kan være laverer spireprocent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg har stor fokus på mine udbyttekort, og jeg analyserer dem, og bruger dem aktivt i forhold til mine fremtidige tildelingskort, fortæller Niels Erik Pedersen.

I forbindelse med såningen bliver der også tildelt gødning, men dette sker ud fra jordbundskort i sammenspil med udbyttekortene.

rich-media-1
Der flyttes såsæd fra de gode områder til de mindre gode områder, sådan at der vil blive en mere ensartet fremspiring, da der i nogle pletter kan være laverer spireprocent. Foto: Niels Erik Pedersen.

Udbyttekort kan give svar

I fremtiden vil der blive endnu mere fokus på udbyttekortene, for det kan give mening at lave forsøg på egne arealer med for eksempel jordbearbejdning, og derefter få svar fra udbyttekortene.

- Jeg vil benytte udbyttekortene til at lave forsøg på min egen bedrift, for at se om det kan betale sig at køre en ekstra tur med harven. Det kan være i form af en ekstra harvning på en del af en mark og måske spare en harvning på en anden del af samme mark, forklarer Niels Erik Pedersen.

15 minutter

Det kræver ikke den store tid at benytte sig af disse muligheder med tildelingskort, og når først man har lært at benytte dem, går det ganske let.

- Når jeg sidder og får min kaffe om morgenen, kan jeg lige så godt lave tildelingskortene, og det tager ikke meget mere end 15 minutter at forberede kortene til en arbejdsdag, ifølge Niels Erik Pedersen.

rich-media-2
Robin Hood-metoden skal være med til at styrke de svageste pletter i marken og måske give dem en mulighed for at øge udbyttet. Foto: Niels Erik Pedersen.

Hvor giver det mening?

Det er ikke alle steder, det vil give mening at benytte sig af variabel tildeling. Der skal være en forskel i marken for, at der kan være noget at hente.

- Jeg vil i løbet af foråret og sommeren tildele gødning variabelt, og i april bliver der tildelt gødning efter Robin Hood-metoden, og i maj vil jeg forsøge at vende det rundt, beskriver Niels Erik Pedersen.

For at udnytte gødningen bedst muligt, men mindske risikoen for lejesæd, vil der blive tildelt gødning på to forskellige måder. Robin Hood-metoden skal være med til at styrke de svageste pletter i marken, og måske give dem en mulighed for at øge udbyttet. Den sidste tildeling af gødning vil derimod være omvendt, så der vil blive fjernet gødning fra de dårligste arealer og give de bedste muligheder til de arealer, der kan udnytte gødningen.

- Jeg bruger hverken mere eller minder gødning og udsæd, jeg bruger den samme mængde, da jeg blot flytter det rundt på marken, uddyber Niels Erik Pedersen.

- Jeg mener, at det vil give mest mening på de mere varierende jorde, men det er bare at komme i gang og vænne sig til at bruge det, afslutter Niels Erik Pedersen.