Et billigt alternativt for at tildele kalium kan være med biproduktet fra kartoffelmelsproduktionen - som ikke kun er målrettet for kartoffelavlere.

Fra sæson 2019 har samtlige fire kartoffelmelsfabrikker i det jyske mulighed for at levere bi-produkt fra deres produktion af kartoffelmel, som kaldes protamylasse.

- Protamylasse indeholder primært kalium, men har også en anelse fosfor, kvælstof, magnesium samt svovl, fortæller Rasmus Trads, agrokonsulent fra KMC Kartoffelmelsfabrik i Karup, hvor man har arbejdet med Protamylasse de sidste 10 år.

Der kan spares op til 1.000 kroner pr. hektar ved at tildele kali på denne måde

- Rasmus Trads, agrokonsulent hos Karup Kartoffelmelsfabrik

Andre steder har man i stedet haft kartoffelvand, som et biprodukt, men ved at opkoncentrere kartoffelvandet 10 gange, når man Protamylassen, som dermed giver en væske, der ikke skal tildels voldsomme store mængder af for at få samme virkning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En overset gødning

Rasmus Trads fremhæver protamylassen som et lidt overset gødningsslupplement - ikke bare til kartofler, men også til andre afgrøder.

- Det er klart at foretrække denne form for kali tilførsel i kartoffelmarker, da vi har at gøre med en klorfri kalium, hvilket er meget vigtigt til kartoffelproduktion, fortæller Rasmus Trads, men påpeger også fordele for svinebrug og mælkeproducenter:

- Der kan spares op til 1.000 kroner pr. hektar i kartofler ved at tildele kali på denne måde, og hvis vi kigger på eksempelvis kornmarker, som gerne skal have tildelt 50 kilo kalium pr. hektar, så er denne løsning langt billigere end at købe sig til det i handelsgødning.

- Det samme gælder de kløvergræsmarker, som gerne skal have 200 kilo kalium, men det når de færreste til trods for gylle efter hvert slæt.

Udbringning på flere måder

Protamylasse kan udbringes på flere forskellige måder. Hvis det udbringes med gyllevogn i ren bestand, kræver det en speciel løsning, da der oftest doseres mellem 500 kilo og fem ton pr. hektar, hvilket er en meget lille længde at udbringe for en gyllevogn.

- Men der er faktisk også mulighed for at blande protamylasse i gylletanken og udbringe det med den eksisterende gyllevogn, forklarer Rasmus Trads, som dog påpeger, at det kræver massiv omrøring under hele udbringningen.

- Hos os i Karup bliver der kørt 40.000 ton protamylasse ud årligt, og 70 procent køres ud med special-gyllevogn og cirka 30 procent blandes i gylletanken. Især hos svinebrug og minkbrug, hvor man alligevel har en gyllerører til at køre under udbringningen, giver det jo god mening, blot at tilfører protamylassen.