For afdøde Rasmus Peter Nielsen var unges uddannelse og bevarelse af de små landbrug vigtig. Nu seks år efter landmandens død kommer hans visioner til glæde og gavn for tre unge under uddannelse.

Tre unge fra Sdr. Vissing og Troelstrup ved Brædstrup i Midtjylland har det til fælles, at de hver har fået 25.000 kroner i hånden til brug for uddannelse og skoleophold. Pengene har de fået efter arven fra en afdød landmand, som ingen af dem kendte, selvom afdøde Rasmus Peter Nielsen, kaldet Peter, boede kun få kilometer fra deres hjem.

- Jeg har aldrig hørt om ham, men da jeg nævnte legatet for min morfar, så viser det sig, at min morfar har været karl hos Peter, så det er da lidt et sammenfald, siger Sara La Cour, legatmodtager.

Sarah La Cour er 20 år bor i Sdr. Vissing og i gang med andet hovedforløb på Bygholm Landbrugsskole. De 25.000 kroner var sat af til en studietur til Sydafrika 17. april, men turen er aflyst på grund af coronakrisen.

Nu går legatet i stedet til bøger, transport og forhåbentlig til en ny studietur på produktionslederuddannelsen også på Bygholm.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sarah La Cour og de andre ni legatmodtagere fik overrakt pengene under Østjysk Landboforenings generalforsamling i marts.

- Jeg er fyldt med respekt over, at han tænkte på os unge. Det mindste man kan er at møde personligt op og modtage legatet, som en slags respekt, siger hun.

Vellidt i lokalområdet

Rasmus Peter Nielsen døde i 2014, men først i år er det lykkes at få legatet ud til unge under uddannelse, som er fondens formål.

Søren Kristensen arbejdede 40 år for afdøde Rasmus Peter Nielsen på ejendommen i Slagballe ved Brædstrup. Søren Kristensen fortæller, at det ville have glædet Peter, som han blev kaldt, at fondens penge nu endelig kommer de unge til gavn.

- Han var meget vellidt og gæstfri og ville gerne hjælpe. Det lå ham meget på sinde at støtte de mindre landbrug, selvom han godt kunne se, at landbrug, som hans egen bedrift med 80 sortbrogede malkekvæg og 80 hektar, gik en svær fremtid i møde, siger Søren Kristensen.

Rasmus Peter Nielsen var barnløs og efterlod sig en arv på 8,2 millioner, som er bundet i fonden. Han testamenterede også en del af sin formue til Søren Kristensen og til et familiemedlem.

Hjælp til huslejen

Simon Løkke Asmussen, 22 år, fra Troelstrup, har også modtaget 25.000 kroner. Han er udannet faglært landmand fra Bygholm Landbrugsskole. Ved årsskiftet 2018 blev han færdig på Bygholm og efterfølgende fastansat hos svinebedriften I/S Tornegaard i Sdr. Vissing i halvandet år frem til årsskiftet 19/20. Siden har han hjulpet sin far på familiegården, der opdrætter fedekalve, har planteavl og handler med brugte maskiner. Ved siden af arbejdet på familiegården i Troelstrup er Simon stadig løsarbejder efter behov hos Peter Andersen og Jacob Rasmussen, I/S Tornegaard.

- Jeg er glad for pengene, og jeg tænker de vil gøre det nemmere at finde et sted at bo i Århus, hvor det er frygteligt dyrt at bo i sammenligning med her. Pengene kan også hjælpe, så jeg nemmere kan køre hjem og hjælpe min far på gården, siger Simon Løkke Asmussen.

Studietur til Afrika

Andreas Dahl Kristensen, 23 år, legatmodtager, blev uddannet landmand i 2016 og bliver færdig som jordbrugsteknolog til sommer. Han er i fuld gang med praktik hos Hedegaard i Aller ved Christiansfeld og ikke helt afklaret med sine fremtidsplaner, men måske vil han bruge sin uddannelse inden for planterådgivning.

- Jeg har været i praktik i 14 dage i Afrika, hvor vi selv skulle finansiere turen, så jeg kan godt bruge pengene. Nogle af dem skal også bruges til transportudgifter til og fra Christiansfeld, siger Andreas Dahl Kristensen, der blev far for to år siden og bor på sine forældres ejendom i Sdr. Vissing.

Legatmodtageren kan fortælle, at han efterfølgende har fundet ud af, at han for år tilbage kørte markarbejde rundt om Rasmus Peter Nielsens ejendom i Slagballe for en lokal landmand, men det var inden, han fandt ud af, at den gamle landmand ville få betydning for hans og andre unges fremtid mange år senere.