Automatisk oplæsning:

L&F: Udtagning af lavbundsjord skal ske ad frivillighedens vej

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Udtagning af lavbundsjord skal kun ske frivilligt og med fuld erstatning, mener viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed.

Forhandlingerne på landbrugsområdet er i gang. Det er historisk vigtige forhandlinger, som kommer til at præge fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi har en stærk stemme, der sikrer Danmark som landbrugs- og fødevarenation.

Foreløbig har vores forslag om udtagning af lavbundsjord ad frivillighedens vej og med fuld erstatning medført to milliarder til formålet. Det kan jeg godt stå inde for. Det er jeg ligefrem glad for.

Et massivt flertal på Christiansborg og blandt befolkningen ønsker, at Danmark tager hånd om klimaudfordringen og samlet får nedbragt CO2-udledningen i de kommende år. Det kommer vi som erhverv også til at bidrage til.

Spørgsmålet er så, om vi selv vil være med til at komme med løsningerne, og på den måde skabe de bedste muligheder for at påvirke udviklingen. Eller om vi - groft sagt - vil trækkes til truget og enes om, at verden er imod os.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ønsker saglig diskussion

I Landbrug & Fødevarer ønsker vi en ordentlig og saglig diskussion, hvor vi hele tiden har for øje, at landmændene allerede er godt i gang med omstillingen. Vi starter ikke fra nul, men fortsætter derimod med at udvikle os, præcis som generationerne før os har gjort det.

Det er den indstilling, vi fortæller om på Christiansborg og blandt meningsdannere. Husk på, at der er andre, som ønsker at afvikle vores erhverv, halvere vores husdyrproduktion og helt fjerne værdien af lavbundsjorder ved at pålægge os dyre afgifter.

I håbet om og kampen for at undgå den slags har vi opsøgt alliancepartnere, der kan hjælpe os med at få fokus rettet mod rimelige løsninger. Vi står sammen med nogle af vores største kritikere og insisterer på, at hvis landmændene skal tage jord ud af drift, skal det være hundrede procent frivilligt og med fuld erstatning. Og at den nye natur, der kommer på udtagne arealer, ikke må afkaste restriktioner.

Det betyder noget, at landbrugets største organisation præsenterer et alternativ sammen med landets største naturorganisation.

100.000 hektar jord

Vi har sagt, at op imod 100.000 hektar jord, så vidt muligt lavbundjord, kan udtages, hvis den enkelte landmand vel at mærke synes, at det er en god ide.

Udtagning kan ske enten gennem frasalg, gennem jordfordeling (bytte) eller gennem kompensation for tinglyst restriktion på areal der beholdes. Det skal ske frivilligt og med fuld erstatning. Om det lykkes, afhænger i høj grad af politikerne, for det kræver penge, opdaterede kort, gode ordninger, landbrugskyndige opsøgende konsulenter, og ikke mindst tid. Jordfordeling har aldrig været et 'quickfix'.

Andre aktører, der blot siger nej, nej og atter nej - og som i øvrigt har travlt med at udlægge halve sandheder om vores aftale med DN - skylder at fortælle, hvordan de vil sikre sig, at landbruget også i fremtiden ses som en seriøs og aktiv medspiller. For vi kan jo alle sammen bare sige det, vi helst vil høre, men det får vi ikke mere indflydelse af.