Er det smøl og langsommelighed eller er det fordi regeringen er ligeglad med den store og meget værdifulde danske kartoffel- og frøproduktion med den meget sene godkendelse af Reglone i år?

Erling Bonnesens, Venstre, spørgsmål til miljø- og fødevareministrene er:

Vil ministrene sikre stabile, konkurrencedygtige vilkår for dansk kartoffel- og frøproduktionfremover, herunder godkendelse af de nødvendige midler, f.eks. Reglone, når der fra erhvervet anvises sikker anvendelse, indtil der er udviklet nye midler, der lige så sikkert kan træde i stedet til sikkerhed for en fortsat rentabel og stor dansk kartoffel- og frøproduktion ?

Dansk kartoffel- og frøproduktion er i verdensklasse og rigtig meget efterspurgt. Det er meget vigtigt, at der er ro og sikkerhed til avlerne for optimale konkurrencevilkår, herunder tilladelser til at bruge de nødvendig sprøjtemidler, f.eks. Reglone.

Andre lande også tæt på os har kunnet finde ud af at få godkendt midlet. Så må man også forvente af den danske regering kan få det på plads noget før, når erhvervet kan anvise sikker anvendelse af midlet i forhold til natur, miljø, grundvand og dem der skal anvende midlerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der skal være ro og tryghed

Der skal være ro, tryghed og vished for avlerne til at de kan regne med fra regeringen, at de også roligt kan planlægge kartoffel- og frøproduktion til næste år og de kommende.

Kartoffel- og frøproduktion er et godt eksempel på såkaldte højværdiafgrøder, der kan medvirke godt til både jobskabelse og valutaindtjening.

Danske kartofler smager rigtig godt og indgår i mange forskellige produkter.

Danske frø er verdenskendte. Disse danske højværdiafgrøder skal fremtidssikres med gode stabile og konkurrencedygtige vilkår.

Der arbejdes løbende med at udvikle nye sprøjtemidler, men de nye midler skal være færdigudviklet og klar til brug i praksis, inden man lukker for de nuværende midler.

Den danske kartoffel- og frøproduktion skal fremtidssikres.