To af Maskinbladets læsere kommer med et opråb omkring de mange påbud, som danske landmænd skal forholde sig til i øjeblikket.

BNBO, Indsatsplaner, Kvælstofbegrænsninger, Højere udnyttelseskrav til husdyrgødningen, §3 områder/begrænsninger, Restriktioner/inddragelse af dyrkningsretten og Vandplaner.

Bare for at nævne nogle få af de påbud vi, landmænd, skal forholde os til i øjeblikket, mens vi passer vores arbejde i stald og på mark!

Men hvordan skal vi forholde os til denne strøm af love og bekendtgørelser?

Danmark har, som et af få lande det fineste grundvand/drikkevand på nær nogle ganske få steder, hvor der er sket en punktforurening, som dette årtusinds landbrug intet har med at gøre.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi driver et af de mest kontrollerede, videns baserede, fagligt intelligente landbrug i verden. Målinger viser, at vi ikke sender mere kvælstof ud i åer og vandløb, selvom vi gøder optimalt. Vi er hele tiden fagligt omstillingsparate, hvis det samtidig er godt landmandskab.

Men byde (pålægge) os at dyrke vores jord uden at pleje eller gøde den, så planterne mistrives og jorden udpines, og dansk landbrug langsomt lukkes ned, det kan vi ikke være med til.

Så derfor dette opråb, der skal handles kære landmænd, vi må bakke hinanden op og stå sammen. Meld Jer nu ind i "Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse" og "Bæredygtigt Landbrug" - to aktive foreninger, der begge gør en kæmpe indsat for at bevare landbruget i Danmark. Vi har brug for dig, kære kollega, så vi kan stå sammen.

Vi kan ikke fortænke vore naboer, byfolk og andet godtfolk i, at de ikke kender sandheden om landbrugets betydning for naturen og samfundet, da hverken medier eller de bestemmende myndigheder vil høre på sandheden, men så er det måske på tide, at få barnet fra "Kejserens nye Klæder" frem.