Er det nu rigtigt, at man kan tjene penge på tilsætningen af svovlsyre til kvæggylle før første slæt, sådan, som jeg selv er citeret for i Maskinbladet? Ja, det vil jeg fortsat fastholde, men det er ikke helt så mange penge, som først antaget.

2012 kommer ikke til at byde på dispensationer til slangeudlægning af gylle i græsmarker hos konventionelle landmænd. Derfor vil gylleudbringning med svovlsyre blive mere udbredt, og med Harsø Maskiners godkendelse er det nu både SyreN, og Harsø Maskiner, der tilbyder systemer, hvor svovlsyre blandes i gyllen før eller under udbringningen.

Dertil kommer en tredje og faktisk en fjerde mulighed med Infarms og Hyldgaards staldforsuring, der løbende tilsætter svovlsyre i gyllen fra stalden. Anlægget fra Hyldgaard Staldservice er netop kommet midlertidigt på teknologilisten, da en afprøvning har vist en effektivitet på 71 procent i svinegylle, og dermed er vejen banet for konkurrence på den front.

Er det muligt at tjene penge?

Hvis man skal regne på muligheden for gevinst ved brugen af svovlsyre, er det helt centralt, at man husker, hvilket udgangspunkt man har. Det er selvfølgelig dyrere at tilsætte syre og køre ud med slæbeslanger, end da man kunne køre gyllen ud uden forsuring og alligevel med slæbeslanger, men det er bare ikke det, man må. Derfor skal regnestykket gøres op mod en nedfældning af gyllen, og derved er regnestykket anderledes.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Læs mere om gylleforsuring i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 20. april

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.