Da I/S Tinggaard i 2009 byggede ny kostald, og der også skulle investeres i malkestald, faldt valget på en malkehøj fra DeLaval

Tinggaard, der er beliggende nær Ringsted, drives af Hanne og Jan Olsen i et I/S med deres ældste søn Lars Olsen.

Da Lars Olsen i 2006 blev færdig med uddannelsen som faglært landmand fra Bygholm Landbrugsskole, valgte familien at indgå i et I/S. Den første del af planen blev at bygge en ny ungdyrstald på Lille Kongshøj, og dernæst blev en ny kostald taget i brug i 2009.

Da inventaret i den gamle stald efterhånden var ved at være slidt op, og familien ønskede at udvide besætningen yderligere, blev det besluttet at bygge en ny løsdriftstald på Jan Olsens forældres ejendom.

Det var planen, at den nye stald med plads til 255 køer skulle stå færdig den 1. august 2009, men den var først klar den 24. september. Det betød, at der i den sidste tid på Tinggaard blev malket 140 køer i den gamle bindestald, hvilket gav lidt udfordringer med logistikken og dertilhørende lange arbejdsdage.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Malkestald foretrækkes

- Malkerobotter har på intet tidspunkt været i vores overvejelser. Der er alt for meget teknik, siger Lars Olsen.

Dertil var det tanken om alarmer midt om natten og dyre vedligeholdelsesomkostninger, der afholdt familien fra at investere i malkerobotter.

- Med malkerobotter ved man aldrig rigtig, hvornår man har fri, uddyber han.

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 16. marts.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.