Seks danske mælkeproducenter har forsøgt at køre flis ind i stedet for halm i dybstrøelsen, og selv om fire af dem måtte opgive, bringer deres erfaringer komposteringsstalden et skridt nærmere de danske mælkeproducenter

Fire af seks mælkeproducenter, som har forsøgt sig med flis i dybstrøelsen, har kastet håndklædet i ringen og har erstattet flisen med halm igen.

Fælles for de to, som har valgt at fortsætte, er, at de i modsætning til de andre fire, har etableret rør i bunden af gødningskummen, hvor de med en vis kontrol kan tilføre ilt til komposteringsprocessen.

Det skriver Thorkild Nissen, kvægbrugskonsulent, Økologisk Landsforening, i det nye nummer af Bovilogisk, der udkommer den 17. februar.

Miljømæssige og økologiske fordele

Miljømæssigt tyder meget på, at emission af såvel kvælstof som drivhusgasser kan holdes på niveau med eller under sengebåsestalden, men det skal undersøges nærmere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Komposteringsstalden rummer også nogle spændende økologiske perspektiver i forhold til at få opsamlet næringsstoffer fra vådarealer med tilplantning af for eksempel pil, som høstes, flises og strøs ud i komposten.

Pilen komposteres sammen med gødningen fra køerne og kan efterfølgende bringes ud på sædskiftemarkerne. Engen kan levere sit overskud af næringsstoffer og igen blive "agerens moder".

Læs mere om de seks landmænds erfaringer med kompostering som strøelse i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 17. februar.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.