For økologerne er det en selvfølge, men også mange konventionelle mælkeproducenter har fået øjnene op for behovet for en større selvforsyning på bedriften. Men hvad er mulighederne?

Selvforsyningstanken i mælkeproduktionen er ikke ny, og man kan sige, at i den økologiske produktion er det tæt på at være et grundprincip. Det skriver Morten Thomsen med flere, Jysk Landbrugsrådgivning, i næste nummer af Bovilogisk, der udkom den 18. marts.

Men i en periode, hvor prisen på indkøbte fodermidler er steget voldsomt, er det naturligvis interessant at få afsøgt mulighederne for enten at reducere de indkøbte mængder eller finde billigere alternativer.

På et dansk kvægbrug er det normalt proteinforsyningen, der ikke kan klares med fodermidler af egen avl. Det er derfor interessant at se på mulighederne for at øge andelen af hjemmeproduceret protein i foderrationen og måske revurdere proteinniveauet i rationen.

Når den optimale afgrødesammensætning og -valg er på plads, når foderspild er i bund og kvalitet i top, og når fodereffektivitet og management er høj, så vil der for de fleste stadig være behov for at købe en del foder ind til driften. Afdækning kan være med til at minimere den sidste risiko.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Optimering af foderforsyningen

- I øjeblikket er der stor fokus på hjemmeavlet protein. Vores budskab er, at der gennem de seneste mange år kun er konstateret en forholdsvis lille prisforskel på indkøbt protein- og energifoder (cirka 10 øre pr. FE inklusive mineraler). I øjeblikket er der faktisk omkring samme prisforskel mellem protein- og energifoder,

Den stærkeste foderforsyning er den, der leverer et højt dækningsbidrag i marken og en stor omsætning af hjemmeavlet foder i stalden. Høje dækningsbidrag i marken opnås primært ved avl af afgrøder med højt udbytte. Mens høje niveauer for foderoptagelse af hjemmeavlet foder afhænger af kvalitet og afgrødesammensætning.

I den samlede optimering af foderforsyningen vil majs på sikre arealer med højt udbytte således være et godt valg på trods af de nuværende proteinpriser. Spørgsmålet er, om majsarealet skal øges med avl af kolbemajs, eller om der skal satses på produktion af proteinafgrøder på ejendommen.

Læs mere om mulighederne for en større selvforsyningsgrad i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkom fredag den 18. marts. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.