Et nyligt afsluttet forskningsprojekt dokumenterer, at automatisk klovvask er effektivt mod digital dermatitis

Digital dermatitis er et stort problem i mange malkekvægbesætninger. På ethvert givent tidspunkt vil skønsmæssigt mellem 20 og 30 procent af samtlige danske malkekøer have digital dermatitis. Dette slår Peter T. Thomsen, seniorforsker ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, fast i den nye udgave af Bovilogisk, der udkom den 21. januar.

Peter T. Thomsen fremhæver, at digital dermatitis medfører såvel nedsat dyrevelfærd som store økonomiske tab for kvægbrugeren.

Køer med digital dermatitis har generelt lavere mælkeydelse, øget risiko for tidlig udsætning og lavere sandsynlighed for at blive drægtige. Sygdommen medfører desuden ekstra omkostninger til behandling.

En syg ko forstyrrer endvidere de normale arbejdsrutiner i besætningen og giver ekstra arbejde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Omkostningerne ved digital dermatitis er ifølge Peter T. Thomsen beregnet til mere end 100.000 kroner årligt i en gennemsnitlig dansk besætning.

Klovvask nytter

Manuel klovvask har i flere år været en procedure, som nogle kvægbrugere har gjort brug af for at reducere problemerne med digital dermatitis. De senere år er der desuden kommet en række automatiske klovvaskere på markedet.

Tilbagemeldingerne fra kvægbrugere, som har vasket klove, tyder på, at klovvask har en gavnlig effekt på forekomsten af digital dermatitis.

Effekten af klovvask på digital dermatitis har imidlertid aldrig tidligere været undersøgt videnskabeligt.

Et forskningsprojekt ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har nu for første gang på verdensplan dokumenteret, at automatisk klovvask kan hjælpe med at reducere problemerne med digital dermatitis.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aqua-Cleaner, Videncentret for Landbrug, Kvæg, DeLaval og Kvægbrugets Forsøgscenter. Projektet startede sidst på året 2007 og er støttet økonomisk af Innovationsloven under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Den første afprøvning blev foretaget på Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum. Her blev klovvaskerens evne til at rengøre klovene undersøgt. Klovvaskeren var installeret hos et af de tre hold af køer i stalden. Køerne i de tre hold var i øvrigt opstaldet på samme måde med ens sengebåse, gulv, skrabning af spalter, strøning i sengebåsene med mere.

Det blev konkluderet, at klovene på gruppen af køer, som blev vasket, var væsentligt renere end klovene hos de køer, som ikke blev vasket.

- Klovvask er ikke noget mirakelmiddel. Det er stadig nødvendigt at behandle enkeltdyr med digital dermatitis efter behov og samtidig sørge for at forebygge lidelsen på andre måder, fastslår Peter T. Thomsen.

 Men forsøget viser, at automatisk klovvask kan anvendes som et effektivt hjælpemiddel til at nedbringe forekomsten af digital dermatitis.

Læs mere om resultaterne fra forskningsprojektet i den nye udgave af Bovilogisk, der udkom den 21. januar. Abonnement kan bestilles på 7620 7900 eller på www.bovilogisk.dk.