Jo mere protein, du selv kan skaffe, des bedre er det for økonomien. Grundig overvejelse omkring valg af afgrøde og en omhyggelig ensilering er et skridt på vejen til højere selvforsyningsgrad

Ved at opnå større selvforsyningsgrad med protein er man knap så sårbar over for de svingende markedspriser. Og det er noget, der er værd at tage højde for i disse tider.

Fodringskonsulent Torben Rasmussen, som har rådgivningsfirmaet Bovi-Advice, siger i den kommende udgave af Bovilogisk, at mælkeproducenterne skal tilstræbe en selvforsyningsgrad på 70 til 80 procent total set. Med hensyn til grovfoder skal man være 100 procent selvforsynende, og det er vigtigt, at grovfoderet er af god kvalitet.

Torben Rasmussen fremhæver især lucerne som et foderemne, mange vil kunne have glæde af at tage ind i foderplanen. Han påpeger, at mange andre også anbefaler rødkløver, men det er en afgrøde, som Torben Rasmussen har dårlige erfaringer med.

- Det er meget værre at arbejde med end lucerne, fastslår Torben Rasmussen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge Torben Rasmussen har både lucerne og rødkløver en tyk stængel, men for rødkløverens vedkommende har den ekstremt svært ved at tørre. Den er svær at ensilere, da der blandt andet er mangel på naturlig mælkesyre, som forringer ensileringsprocessen.

- Desuden indeholder rødkløver hormonforstyrrende stoffer, der påvirker reproduktionen i negativ retning, siger Torben Rasmussen.

Han har erfaringer fra en besætning, hvor køerne blev fodret med en rødkløver-græsblanding, hvor græsset ikke var til stede på grund af en tør sommer, hvor kun rødkløveren voksede - altså blev køerne fodret med en ensilage overvejende bestående af rødkløver.

- Køerne holdt godt nok ydelsen, selvom de tabte en anelse i huld, men det værste var, at der i perioden slet ingen løbninger var, fortæller Torben Rasmussen og tilføjer:

- Der har været analyser, der har vist, at man skal over fire foderenheder ren rødkløver dagligt, før end det har noget at sige, men det kan man også hurtigt komme op på. Det risikerer man nemt især i tredje slæt i en tør sommer, hvor rødkløver dominerer voldsomt med 50 til 90 procent af ensilagen.

Torben Rasmussen mener også, at foruden lucerne har kløvergræs en stor fremtid, men han er som sagt ikke meget for den voldsomme satsning på rødkløver, ligesom rajsvingel heller ikke er optimalt til køerne efter hans mening. Han er godt klar over, at rødkløver og raisvingel giver store udbytter i marken.

- Men det er jeg ligeglad med. Det, jeg er interesseret i, er, hvad der kommer ind til køerne, slår Torben Rasmussen fast.

Læs mere om Torben Rasmussens anbefalinger til, hvordan man skaffer mere protein på bedriften, i den nye udgave af Bovilogisk, der udkommer den 21. januar. Abonnement kan bestilles på 7620 7900 eller på www.bovilogisk.dk.