Nu begynder budgetlægningen for 2016, og der er mange faktorer, der spiller ind på næste års indtjening i landbruget.

En af de vigtigste forudsætninger for svineproduktionen, som der laves prognoser på, er naturligvis forventninger til slagtenoteringen for det kommende år.

Disse prognoser bliver løbende justeret, og der er flere faktorer, der kan spille ind på svinekødsmarkedet i 2016 på globalt plan.

Udbudssituationen i Europa

Trods vigende afregningspriser i Europa er svineproduktionen fortsat med fuld styrke. Afsætningen er blevet ramt af Ruslands boykot af varer fra EU, men produktionen er ikke faldet tilsvarende. Dette har skabt et stort overudbud i 2015. De seneste optællinger af bestanden viser, at antallet af søer i EU som helhed kun er faldet med 0,7 procent i forhold til året før. I modsætning hertil er den totale bestand af svin i EU steget med 1,8 procent i samme periode.

Hvis vi skal finde de positive takter i disse tal, må det være, at sobestanden i Tyskland er faldet med 2,1 procent og i Polen med 7,2 procent. Dette kan give lidt optimisme for den danske eksport af smågrise til netop disse lande. Ydermere er den danske sobestand faldet 1,4 procent i perioden.

Problemet er dog, at på nuværende tidspunkt stiger slagtningerne i Tyskland igen, og vi skal hen til en julehandel, før efterspørgslen for alvor kan vise midlertidig opblomstring. Dette er en ting, som kan trække sæsonlavpunktet i januar/februar 2016 ned.

Afsætningen

Siden Rusland indførte importforbud i januar 2014 med baggrund i fund af svinepest i Litauen og senere en generel importembargo i august 2014 har afsætningen af svinekød været udfordret. En af de positive ting er dog, at eksporten til Asien og specielt Kina er fortsat i gode takter, og mængden af eksporterede varer er steget kraftigt. Dette i kombination med at Kinas egen svinebestand har været faldende igennem længere tid er absolut den positive historie. Den samlede svinebestand i Kina var i juli måned 10,3 procent lavere end året før, og bestanden af søer er reduceret med 14,5 procent i samme periode.

Dette betyder, at så længe efterspørgslen er til stede og eventuelt stigende vil der være et relativt stort behov for import af svinekød i Kina. Kinas import af svinekød fra EU er i perioden januar til juli steget med 14 procent i forhold til året før. Omvendt er slagtevægten på den enkelte gris stigende i Kina på grund af bedre genetik og foder. Hvis stigningstakten i eksporten til Kina fortsætter, vil tomrummet efter Rusland blive absorberet, men det kræver også, at EU-produktionen ikke stiger, men fortsat falder de kommende måneder.

Valutaforhold

På verdensmarkedet for svinekød er valutaudsving også en væsentlig faktor, der skal med i betragtningen. Svineproduktionen i USA er igen godt i gear efter udbruddet af PEDv og er nu igen tilbage på niveauet før udbruddet i 2013 og 2014. En svækkelse af US-dollar over for euro vil skabe bedre konkurrencebetingelser for amerikanske varer, mens en styrkelse af US-dollar omvendt vil give konkurrencefordelen til EU. Lige i øjeblikket svæver trenden på US-dollaren lidt i det uvisse, da den kan lave større bevægelser i begge retninger.

Prognose 2016

Konkret er der således flere forhold, som kan påvirke udfaldet af prognosen for 2016. Den nuværende prognose fra Landbrug & Fødevarer lyder på 9,50 kroner pr. kg. i gennemsnit i 2016 med tillæg af 58 øre i efterbetaling.

I Agrocura tror vi på at de forskellige parametre der trækker i hver sin retning vil få en overvægt til den positive side i forhold til prognosen. Vi mener at en stor del af de negative tendenser allerede er indregnet i det nuværende prisleje og derfor kan prognosen have en tendens til negativ vægtning. Kort fortalt er der flere ting der peger i positiv retning da langt de fleste negative ting allerede er indregnet i det nuværende prisniveau. ?