Nedklassificering af kvalitetshvede, som følge af problemer med at holde proteinindholdet, giver økonomiske udfordringer.

Et af de store fokuspunkter i forhold til den aktuelle høst, som jo ikke er helt afsluttet endnu på grund af udfordringerne med det våde vejr, er nedklassificering af kvalitetshveden.

Proteinindholdet er et stort problem i år og ikke kun i Danmark. Både i Tyskland, Frankrig, Schweiz og Norditalien er det massive mængder hvede, der er blevet nedklassificeret til foderkorn.

Går man længere væk til USA, er situationen ikke meget anderledes. Her er udfordringen i form af vådt vejr i forbindelse med høsten den samme som i Europa.

Noget, som allerede træder tydeligt frem i forhold til nedklassificering af kvalitetskorn, er, at man har aftalt en alternativ pris på foderkornet.

Nedklassificering kan blive dyr

Vi ser flere planteavlere blive noget skuffede over at modtage prisen på foderkorn, da den er væsentlig lavere, end da kontrakten på salg af kvalitetskornet blev indgået.

Den eneste måde at undgå denne situation på er, at man ved indgåelsen af kontrakten altid enten aftaler en fast pris ved eventuel nedklassificering, eller man aftaler et bestemt fradrag.

Juridisk set er der ikke meget at gøre, hvis ikke man har aftalt den alternative pris, idet foderstoffen er berettet til at afregne til dagspris.

Toksiner er en anden udfordring

Andre udfordringer i år er, at der i højere grad end andre år findes toksiner i kornet. Dette betyder, at kornet ikke er egnet til menneskeføde. Nuværende opgørelser viser, at en betydelig mindre del af hvedehøsten i år er egnet til menneskeføde sammenlignet med tidligere år.

Høsten i EU over gennemsnittet

På den korte bane er der ikke meget, som tyder på en ændring af den gode forsyning på kornmarkedet. EU-kommissionens seneste opgørelse viser, at høstudbytterne bliver højere i EU end først forventet. Man havde tidligere regnet med, at udbytteindekset ville ligge omkring 104 procent, men seneste opgørelse viser 105,06 procent.

Bekymring om eksportstop

Der er en del bekymringer blandt flere markedsdeltagere omring situationen i Ukraine og Rusland.

Krigshandlinger i Ukraine mellem Ukraine og de prorussiske styrker eller i værste fald russiske militære styrker kan besværliggøre eksport fra landet. Selvom om regeringshæren rykker frem og har taget flere byer tilbage, mangler indtagelsen af Donetsk stadig. De prorussiske styrker har senest vist, at de ikke agter at overgive sig, og har vist deres krigsfanger frem i en offentlig parade.

Det kan betyde, at en egentlig borgerkrig i området kan blive resultatet, og trækker det landet ud i borgerkrig, vil det øge risikoen for et faldt i eksporten af korn fra landet.

En anden bekymring er spændingerne mellem Rusland på den ene side og EU og USA på den anden. Flere handelsrestriktioner er gennemført i begge retninger, og ikke meget tyder på en lindring. Et frygtet træk set med europæiske øjne er, hvis Rusland stopper for eksporten af korn til EU og andre EU-venligsindede lande.

Med planteavlerens øjne vil det selvfølgelig i første omgang være positivt, da bare usikkerheden vil trække priserne op på den korte bane, men på lidt længere sigt er effekten ikke så stor.

Stopper Rusland eksporten mod EU, vil de ikke blot lade kornet ligge på lager, men finde andre afsætningskanaler. Mest oplagt vil være, at Rusland indgår aftale med Kina eller Nordafrika som fremtid aftager af russisk korn. Dette vil også give mening i forhold, til at BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) landene arbejder tættere og tættere sammen. Eksempelvis har vi set, at Rusland har lyn godkendt 90 Brasilianske slagterier til eksport af svinekød til Rusland.

Eksportstop vil være god salgsmulighed

En stigning på baggrund af et russisk eksportstop vil alt andet lige blive midlertidig, og som planteavler skal det mere ses som en mulighed for at sælge til en lidt højere pris end en udsigt til en langsigtet stigning.

En øget eksport af russisk korn til Kina vil alt andet lige mindske importbehovet fra USA og EU, og dermed er plus en og minus en lig med nul. Sagt på en anden måde er der jo samme mængde korn til rådighed, uanset hvor det sælges. Det vil betyde, at når den værste turbulens har lagt sig, vil markedet normaliseres igen.

Skal en sådan situation have længerevarende effekt, skal det være, når lagerne er meget mindre end nu. ?