Case IH Axial Flow har ry for at være enkle og lavteknologiske mejetærskere, hvor driftssikkerhed trumfer avanceret teknik. Men i den nye Axial Flow 250-serie kombinerer Case IH de to dele.

Axial Flow 9250 står der på siden af mejetærskeren, som vi har fornøjelsen af at skulle teste på en af de sidste høstdage i 2018. Vi høster en mark med vårhvede, og trækkraften udfordres ikke kun af afgrøden, men også af af store mængder regn, som har gjort marken blød.

Den testede maskine er første model af den nye 250-serie her i landet, så det er en brandvarm nyhed, vi kravler ombord i for at få det første indtryk af, hvad der gemmer sig i den røde kæmpe fra den anden side af Atlanten.

Kabinen er stadig er en af markedets bedste arbejdspladser.

- Helge Plougmann Nielsen, PowerGear-testpilot

Lad os slå det fast med det samme: Case IH Axial Flow 9250 ligner på en prik forgængeren, og en lang række specifikationer lige fra FPT-motoren med en spidseffekt på 634 hestekræfter og til korntanken, der rummer 14.440 liter, deler Axial Flow 9250 med forgængeren.

Hovedparten af nyhederen skjuler sig under de røde paneler, og de fleste nyheder handler om automatisering og om at opnå større kapacitet og en bedre kornkvalitet med de resurser, der allerede findes i maskinen.

Tre modeller

Lige som forgængeren kommer den nye 250-serie i tre størrelser, hvor de store forskelle ligger i motorydelsen samt detaljer omkring korntanken. Mindste model, der hedder 7250, har som standard en korntank på 14.440 liter og en tømmesnegl med en ydelse på 141 liter/sekund. Effekten leveres af FPT-motor på 10, 9 liter og en ydelse på 498 hestekræfter. Mellemste model, 8250, har ligesom topmodellen en korntank på 14.440 liter og en tømmesnegl, der hvert sekund smider 159 liter korn af i kornvognen. Bag korntanken ligger der en FPT-motor på 12,9 liter og en effekt på 571 hestekræfter. Som option tilbyder Case IH også den mindste model med en korntank på 14.440 liter.

Fleksibel aftømning

Den testede maskine var monteret med et ekstremt langt tømmerør, hvor der næsten var mulighed for at køre kontrolleret trafik med et 12 meter bredt skærebord. Sneglen har en variabel tud, der automatisk vipper op, når tømningen standses. Det minimerer spild af korn og giver også en bedre frihøjde under sneglen, når den foldes ind. Under aflæsningen kan jeg med den variable tud finjustere strålen af korn, så det lander præcist i kornvognen. Som en fin detalje kan jeg standse korntankens bundsnegle før selve tømmesneglen. Det giver mulighed for at tømme sneglen fuldstændig for korn, før den foldes sammen. Case IH Axila Flow 9250 er en kort mejetærsker, og selv med tømmesneglen foldet i transportposition skal man være opmærksom på, at den stikker noget længere bagud end bagenden af maskinen.

Automatisering i tre niveauer

I den nye Axial Flow 250-serie tilbyder Case IH tre forskellige niveauer af automatisering. I basisudgaven indstilles maskinen automatisk ud fra den valgte afgrøde, og standardudstyret omfatter også et system, hvor automatikken regulerer luftmængden under soldene, i forhold til om der køres op eller ned ad bakke.

Det midterste niveau af automatiseringen kalder Case IH Feedrate Control, og her justerer systemet blandt andet automatisk kørehastigheden i forhold til afgrødemængden.

Testmaskinen er udstyret med AFS Harvest Command, der er den meste avancerede form for automatisering, som Case IH tilbyder i den nye 250-serie.

Ser på kornkvaliteten

Ud over teknologien fra basisversionen og Feedrate Control bygger AFS Harvest Command på flere nye metoder til optimering af ydelse og kornkvalitet. En af hjørnestenene i systemet er et kornkamera, der er indbygget i kornelevatoren. Kameraet anvender et flerspektret lys bestående af både synligt og usynligt lys til at analysere kornprøven. Teknologien gør kameraet i stand til at måle, hvor meget smuds og støv der er i prøven, og om der er utærskede småakse eller knækkede kerner i prøven. En anden vigtig del i det nye system er sensorer ved soldene. Ved hjælp af tryk registrerer sensorer i begge sider af soldkassen belastningen på soldene. AFS Harvest Command anvender naturligvis også spildindikatorer ved både rotor og solde i optimeringen af mejetærskeren.

Let at indstille

For at komme i gang med AFS Harvest Command skal jeg igennem nogle ganske få menupunkter på AFS-terminalen. Efter at have valgt afgrøde får vi fire valg. 1: Høst med bedste kornkvalitet. 2: Høst med det bedste miks af kvalitet, spild og produktivitet. 3: Høst med maksimal kapacitet. 4: Høst med en bestemt kapacitet. En bestemt kapacitet kan eksempelvis anvendes til at matche høstkapaciteten med kapaciteten på kornindtaget.

Jeg vælger punkt to i menuen, og herefter bliver jeg bedt om at indtaste den maksimale køreagtighed og maksimale belastning på motoren. Næste side beder mig om at tage stilling til, hvor meget spild der er acceptabelt, og hvilke ønsker der er til kornkvaliteten.

Med kørehåndtaget i bund

I vårhveden og med det tolv meter brede skærebord valgte jeg en maksimal kørehastighed på 7,5 km/t. Efter at have sænket skærebordet aktiveres AFS Harvest Command med en kontakt på kørehåndtaget, og efter at have skubbet håndtaget helt frem er det automatikken, der vælger fremkørselshastigheden. I den ene ende af marken, hvor afgrøden er tørkeramt, spæner maskinen afsted med de 7,5 km/t, men da vi rammer lavningen, hvor der er et godt lag korn, reduceres hastigheden gradvist til under seks km/t. På spildindikatorerne og på indikatoren for urenheder i kornet kan jeg se, at maskinen overholder de parametre, som jeg indstillede, før høsten gik i gang. Efter at være blevet dus med systemet får jeg også tid til at iagttage, hvordan AFS Harvest Command ikke blot justerer på hastigheden, men også ændrer på eksempelvis rotorhastigheden og indstillingen af soldene. I optimeringen af maskinen har AFS Harvest Command også mulighed for at justere på luftmængden på soldene og på ledeskinner i rotorhuset.

Optimal kapacitet og mere tid

Med AFS Harvest Command er det ikke mig, der vurderer, om maskinens kapacitet udnyttes fuldt ud, og om der eventuelt kan køres hurtigere, uden at spildet stiger. Den kalkulation fortages løbende og konsekvent af AFS Harvest Command. Jeg kan derfor koncentrere mig om at optimere materialeflowet ind i maskinen.

Med autostyring og AFS Harvest Command bliver der også tid til løbende at fintune forholdet mellem spild og kornkvaliteten. Med hensyn til spild og kernekvalitet har den nye Axial Flow-maskine et menupunkt, som det er første gang, jeg ser på en mejetærsker. Her bliver jeg bedt om at vurdere, om der er for mange utærskede småaks i korntanken, og om der er utærskede småaks i halmen. Er niveauet for højt, skrives der blot 'for mange", og automatiseringen tager efterfølgende observationen med i optimeringen af mejetærskeren.

Indstilles fra kabinen

Muligheden for at justere ledeskinnerne i rotorhuset fra førerkabinen kan også anvendes til at optimere halmkvaliteten. Specielt i afgrøder, der er lette at tærske, kan skinnerne med fordel indstilles til hurtigt at føre halmen ud af rotoren. Det giver både en bedre halmkvalitet og minimerer mængden af smuld og halmstumper på soldene.

Fra terminalen indstilles det også, om halmen skal snittes eller lægges på skår. Det snittede halm blæses ned i avnefordeleren, som fordeler både avner og halm i hele arbejdsbredden. De kraftigere fordelere er monteret så langt nede, at de skal klappes op, før skærebordsvognen kan kobles efter mejetærskeren. Opgaven er ret tung og skal udføres med håndkraft. Det må næsten være en forglemmelse, at Case IH ikke har monteret en lille hydraulikcylinder til at udføre den opgave.

Lidt nyt hardware

Udover automatiseringen er der på den nye 250-serie også tilføjet lidt nyt hardware. Skærebordet kan nu vinkles fra førerkabinen. En facilitet, som specielt avlere af frøgræs har efterspurgt, og som også kan avendes til en bedre opsamling af lejesæd i korn.

De nye mejetærsker-modeller har fået en ny transmission med kun to mekaniske gear, der skiftes med en drejekontakt. Begge gear er med høj/lav, der kan skiftes under kørslen. Med den nye transmission kan jeg høste i første gear og let skifte op i første høj, når jeg skal køre hen til containeren på forageren. Det giver maksimal trækkraft i marken og mulighed for at køre cirka 18 km/t på forageren.

Kabinen på 250-serien er ikke ny, men jeg vil ikke undlade at nævne, at den med sin rummelighed, betjening og lave støjniveau stadig er en af markedets bedste arbejdspladser.

Med AFS Harvest Command er det lykkedes Case IH at kombinere det simple med det højteknologiske. De to ting tilsammen betyder, at Case IH Axial Flow 9250 får en endnu højere dagskapacitet, og at chaufføren får en lettere arbejdsdag. Case IH mangler blot at udvikle softwaren til alle gængse afgrøder.

Plusser

Daglig service

Optimering fungerer og aflaster føreren

Stor og stille kabine

To-trins frakobling af tømmesnegl

Let adgang til motor og korntank

Transmission der kombinerer moment og hastighed

Minusser

Automatisering fungerer kun i få afgrøder

Tungt at omstille halmfordeler til transport

Trappe kan køres af under bløde forhold

Tekniske specifikationer

Motor: FPT

Volumen, l: 16,0

Max effekt, hk: 634

Transmission: Hydrostatisk med to mekaniske gear og høj/lav

Tankindhold dieselolie, l: 1.200

Tankindhold AdBlue, l: 166

Antal rotorer: 1

Rotor længde, m: 2.638

Rotordiameter, mm: 762

Antal gear på rotor/rotorhastighed: 3

Soldareal, m²: 6,5

Korntank, l: 14.440

Tømmehastighed, l/min: 159

Skærebordtype: Variabel

Skærebord, m:1 12,5

Vægt basismaskine, kg: 17.150

Højde, m: 3,91

Listepriser

Pris på afprøvet mejetærsker uden skærebord: 3.823.000

Vejledende udsalgspris på basismaskine: 3.604.000

Vejledende udsalgspris på basismaskine: 3.604.000

Uddrag af ekstra udstyr på afprøvet mejetærsker:

Styreaksel med hjælpetræk (4WD): 152 400

Indføring med hydraulisk kipbar front: 24 600

Komplet telematics pakke: 12 700

AFS Harvest Command pakke: 117 900

Importørkommentar

Af Niels Petersen, produktchef for Case IH høstmaskiner

Advanceret i sin enkelhed er den grundlæggende filosofi bag Axial-Flow og de detaljer som følger med.

Den nye AFS Harvest Command automatisering er udviklet med samme koncept i tankerne, og jeg tror ikke, der er nogen Axial-Flow piloter, som får sved på panden, når de skal anvende systemet. For os har det været vigtigt at tilbyde en automatisering, som er enkel og aligevel tilbyder en stærk forbedring af kapaciteten på Axial-Flow. Kombineret med markedets største soldareal og eneste mejetærsker med flowmålere på soldet, tror jeg, den nye 250 serie bliver et hit hos frøavlere, men også hos kornavlere med hang til en flot renvare.

For Case IH er det altid en vigtig del af vores forretning at reagere på de indtryk, vores Axial-Flow-brugere kommer tilbage med. Vores spredeaggregat har været genstand for en række forbedringer, og det har desværre ramt den måde at spredeaggregatet håndteres på ved påspænding af vogn. Jeg har pointerede dette overfor vores ingeniører i USA og glæder mig til en opdatering på netop dette punkt. Der findes to typer trapper til Axial-Flow, og trappen på vores testmaskine var til de tørre marker?.

Vi har været heldige at få en ny 250 Axial-Flow til Danmark, og det er glædeligt, at teamet fra PowerGear kunne nå at teste den inden høsten gik på hæld, så nu er der kun at sige:

Vi glæder os til at byde nye som kendte kunder velkommen i den nye generation Axial-Flow. Til kommende sæson vil vores primære fokus være fortsat lancering af i særdeleshed 7250 og 8250, som dækker spændet fra 35 til 40 fods skæreborde.