Med store skiveskær og mulighed for placering af gødning er Amazone Cirrus 6003-2C en fleksibel såmaskine, som kan så i både pløjet og i upløjet jord.

Der er efterhånden en hel del fabrikater, som tilbyder bugserede såmaskiner, hvor forskellige formere for forredskaber bearbejder jorden, før udsæden placeres.

For at udnytte gødningskvoten optimalt, ønsker et stigende antal danske planteavlere at placere kunstgødningen samtidig med, at specielt vårbyggen etableres. Med den nye Cirrus 6003-2C efterkommer Amazone nu planteavlernes ønsker, og med en John Deere 7820 som trækkraft er vi taget i marken for at prøvekøre den tyske såmaskine.

Gennemprøvede komponenter

Amazone Cirrus 6003-2C er en helt ny såmaskine.

Men bag det strømlignede design gemmer der sig velgennemprøvede komponenter. Jordbearbejdningen foretages eksempelvis af to rækker takkede tallerkner, som kendes fra tallerkenharven Amazone Catros+.

Tallerknerne er monteret i et gummiophæng og kan derfor undvige jordfaste sten. Da de samtidig er med engangssmurte lejer, er de fuldstændig vedligeholdelsesfrie. Arbejdsdybden på tallerknerne justeres hydraulisk fra førersædet. Derudover er der en mekanisk justering af de yderste tallerkner og af tallerknerne i traktorsporene.

Det giver mulighed for at løsne og jævne sporene efter traktoren, og ved at justere de yderste tallerkner kan der laves en flot overgang imellem de enkelte træk. Er der behov for ekstra løsning af traktorsporene tilbyder Amazone også kraftige sporløsnere til Cirrus 6003-2C.

Såmaskinen blev prøvekørt i pløjet sandjord, og derfor var den monteret med fuldbreddepakker foran tallerkensektionen. Den midterste del af valsen var en prototype, hvor højden på valsen ikke kunne justeres, en facilitet som Amazone bør tænke ind i konstruktionen, før det går i serieproduktion.

Store - men ikke for store hjul

Efter jordbearbejdningen planeres jorden af en lamelslæbeplanke, før den pakkes af en række Matrix-dæk med dimensionen 400/75R17,5.

Dækkene er 410 millimeter brede og har et mønster, som genpakker jorden i striber. Det giver mulighed for at placere udsæden på fast pakket jord og med løst pakket jord imellem sårækkerne. Dækkene har en diameter på 880 millimeter, og på de fleste jordtyper er det tilstrækkeligt. Men på den løse jord, hvor vi prøvekørte såmaskinen, ville det have været en fordel med endnu større hjul. En anden lille detalje, som Amazone bør kigge på, er, at hjulene på sidesektionerne ikke løber frit, men er monteret på den samme aksel. Det betyder, at det yderste hjul let dozer et hul i jorden, når der drejes skarpt med såmaskinen.

Enkelt skiveskær

Udsæden placeres af de velkendte Amazone RoTeC pro såskær. Skærene består af et skråtstillet skiveskær samt en fureåbner, som danner rillen til såsæden.

Skiveskæret er monteret med en kombineret dybdebegrænser og afskraber. Begrænseren anvendes første og fremmest til at kontrollere sådybden i løs jord, mens selve skærtrykket indstilles hydraulisk og med op til 55 kg. pr. skær.

Den prøvekørte Cirrus 6003-2C var monteret med trykrulleefterharve. Ruller af kunststof pakker jorden i sårillen, og da efterharven er ophængt uafhængigt af såskærene, påvirkes sådybden ikke af, at rullerne rammer en sten eller lignende. Trykrulleefterharven arbejde fint og efterlod overfladen profileret. Da jorden var fugtig under den tørre overflade, efterlod såmaskine også jorden med en passende struktur på overfladen.

Samsåning af korn og gødning

Amazone Cirrus 6003-2C har en såsædsbeholder på 4.000 liter. Beholder en todelt, og under hver del er der en elektronisk drevet doseringsvalse.

Under testen havde vi vårbyg i den forreste del og gødning i den bagerste del. Doseringsvalserne afleverer udsæd og gødning i det samme rør, og blandingen fordels ud til såskærene. Singel-shoot-gødningsplacering kalder Amazone systemet, hvor udsæd og gødning placeres i samme sårille.

Rigtig mange danske planteavlere har i de seneste år opnået gode resultater med at sammenblande udsæd og gødning, og med den nye Amazone Cirrus opnår brugeren blot større fleksibilitet end ved at anvende en fast blanding af gødning og udsæd.

Skal der ikke anvendes gødning, kan alle 4.000 liter anvendes til udsæd, og når det sker, anvendes såsæden i den bagerste del af tanken først. Derved bevares belastningen på traktoren, som får lettere ved at trække såmaskinen.

For at sikre ensartet tilløb til doseringsvalserne er der tryk i tanken på Amazone Cirrus 6003-2C. Derfor er påfyldningslågerne også lufttætte, og specielt når der anvendes storsække, er de ikke for store, og da de åbner til lodret, er der ligeledes risiko for, at storsækkene slår imod og ødelægger lågerne.

Let at indså

Amazone Cirrus 6003-2C betjenes af Amatron 3-terminalen og står der enten en Amazone-sprøjte eller -gødningsspreder i maskinhuset, kan samme terminal anvendes til alle maskiner.

Såmaskinen er meget let at indså. Det sker ved at placere en stofpose under doseringsvalsen, og med en betjeningsboks på maskinen startes indsåningen. Herefter er det blot at indtaste den vejede mængde i terminalen. Processen gentages på den anden doseringsvalse.

Den seks meter brede maskine har to fordelere, som er placeret højt. Det giver godt med fald på slangerne ud til såskærene, og som en ekstra sikkerhed var der monteret overvågning på samtlige slanger.

Såmaskine er monteret med solide og skridsikre platforme, som gør det sikkert at bevæge sig rundt på maskinen. Eneste ulempe er, at platformen langs tanken foldes op, når såmaskine foldes til transport. Vil man fylde såmaskine i sammenfoldet tilstand, kan det være vanskeligt at komme op på maskinen. Derfor havde landmanden, som vi lånte maskine af, selv monteret en stige foran på såmaskinen.

Amazone Cirrus 6003-2C virker solid og med mange gennemtænkte detaljer. Den har kun ganske få daglige smøresteder og er derfor hurtig at servicere i dagligdagen.

Tekniske Specifikationer

Arbejdsbredde, m:    6,0

Egenvægt, kg:    7.600

Tankkapacitet, l:    4.000

Effektbehov, hk:    200

Påfyldningshøjde, cm:    Ikke opgivet   

Skærtype:    RoTeC pro skiveskær

Antal såskær:    48

Rækkeafstand, cm:    12,5

Skærtryk, kg:    55

Antal gødningsskær:    48

Udsåningsenhed: 2 x cellehjul

Plusser

Let at indså

Justerbare tallerkner i traktorspor

Få daglige smøresteder

Højt placeret fordeler

Skridsikre platforme

Skær og trykruller arbejder uafhængigt

Dybdebegrænser direkte på såskæret

Minusser

Ingen gangbro når maskinen er foldet sammen

Pakkevalse dozer, når der drejes skarpt

Låg på tank er små og kan ødelægges af storsække

Stiv i seks meter

Importørkommentar

Af Anders Clemmensen,

Brøns Maskinforretning.I landbruget og på maskinstationerne fokuseres - som altid - meget på effektivitet, holdbarhed, omkostninger og pris!

Amazone er, og har gennem tiden været, kendetegnet for at levere produkter til landbrug og maskinstationer, hvor netop disse ting er i fokus.

Med Amazone’s Cirrus ’03 serie har vi fået en såmaskine, der langt hen ad vejen giver kunden mulighed for at bygge såmaskinen op efter egne behov, uden at gå på kompromis med effektivitet, holdbarhed, omkostninger og pris!

Derfor tilbyder Amazone også Cirrus såmaskinen med integreret GreenDrill 500 frøsåkasse. Det giver kunden mulighed for at gøre arbejdet færdig i én og samme arbejdsgang.

Du tilbereder såbedet samtidig med at kerner og gødning udsås i samme sårille, inden GreenDrill frøsåkassen lægger græsfrø ud foran efterharven.

Cirrus såmaskinen leveres i 3, 3,5, 4 & 6 mtr’s arbejdesbredde hvor 6 mtr er hydr. foldbar. Alle modellerne kan leveres enten som single- eller combimaskiner.

Ét af kendetegnene ved Cirrus såmaskinen er frontpakkeren. Frontpakkeren tilbydes som et tilvalg til de kunder, som har overvejende løst og lettere jorde. Her pakkes jorden i fuld bredde inden den efterfølgende jordbearbejdning fortages med de takkede tallerkner.

I de situationer hvor kunden ikke ønsker frontpakker, kan der vælges imellem om lamelplanken skal placeres foran pakkerhjulene eller foran disc-sektionen.

Selve trækstangen trækkes ud så den passer i længden i forhold til traktorens venderadius og dækmontering.

Disc-sektionen med de velkendte takkede skiver sikre en god og ensartet opblanding af jorden. Den store afstand mellem forreste og bagerste discrække sikre at jorden falder til ro inden pakning – også ved høje fremkørselshastigheder.

Matrix dækpakkeren - et Amazone patenteret dækmønster - som sikre at såsæden altid placeres på en fast bund, og med løsere jord mellem dækknasterne, så selv stor nedbørsmængder kan trænge væk.

RoTeC Pro skiveskær med det store Ø-400 mm skiveskær og 55 kg skærtryk er blevet opdateret på Cirrus ’03 serien. En opdatering hvor kunden ikke umiddelbart ser den store forskel!

Såskærsophænget er blevet kraftigere, så vi ikke længere ser tildens til par-såning.

Afskraberen på siden af skiveskærerne – 25 mm bred – kan forudindstilles i 4 forskellige positioner i forhold til korn-/frøsort og sådybde. Denne indstilling er nu betydelig lettere for piloten at fortage end tidligere.

Fureformer er ligeledes blevet ændret. En skarpere fure med fastbund er skabt, så såkorn placeres i ensartet dybde.

På Cirrus ’03 serie er der et lille overtryk i såtanken. Dette for at sikre, at der altid er et overtryk inde i beholderen og ned imod cellehjulet. Det sikre at cellehjulet altid fyldes optimalt, uanset om såkassen er fuld eller næsten tom, inden såkornet ledes ud i luftstrømmen, som bærer det op i fordeleren og videre ud igennem såslangerne.